Seznam aktualit NSBSP

Statiska dopravních nehod 31.10.

V měsíci říjnu bylo usmrceno 54 osob, o 6 více než vloni (tj. + 12,5 %). Nejtragičtějším dnem uplynulého měsíce byla středa 31. října, kdy podle předběžných údajů bylo usmrceno 7 osob.

Publikováno: 4. 11. 2018 |


Nepřiměřená rychlost na silnici

Nepřiměřená rychlost je jedním z 11 dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v uvedeném období usmrceno 153 osob, dalších 544 osob pak bylo těžce zraněno.

Publikováno: 2. 11. 2018 |
Koleje patří vlakům. Neriskuj!

V České republice každoročně dochází k vysokému počtu střetů vlaků s osobami, které až v 80% případů končí úmrtím. Počet obětí se pohybuje okolo 200 ročně. Znalost zásad bezpečného chování v blízkosti železniční trati může napomoci snížení tohoto čísla. Děti a mládež však nemají tolik příležitostí k jejich osvojení, jak by se na první pohled zdálo.

Publikováno: 12. 9. 2018 |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13