Seznam aktualit NSBSP


Plnění Národní strategie za leden - říjen 2018

Materiál hodnotí plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (dále jen NSBSP) v průběhu roku 2018. Přestože je NSBSP oficiálně nazvána „2011 – 2020“, vstoupila v účinnost až od 1. ledna 2012, proto je rok 2018 sedmým rokem realizace uvedené NSBSP.

Publikováno: 13. 11. 2018 |


Statiska dopravních nehod 31.10.

V měsíci říjnu bylo usmrceno 54 osob, o 6 více než vloni (tj. + 12,5 %). Nejtragičtějším dnem uplynulého měsíce byla středa 31. října, kdy podle předběžných údajů bylo usmrceno 7 osob.

Publikováno: 4. 11. 2018 |


Nepřiměřená rychlost na silnici

Nepřiměřená rychlost je jedním z 11 dílčích cílů Národní strategie bezpečnosti silničního provozu. V důsledku nepřiměřené rychlosti bylo v uvedeném období usmrceno 153 osob, dalších 544 osob pak bylo těžce zraněno.

Publikováno: 2. 11. 2018 |1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13