Seznam aktualit NSBSP


Nedání přednosti v jízdě

Dokument má za cíl vytvořit základní materiál oddělení BESIP týkající se nehod a jejich následků v důsledku nedání přednosti v jízdě, především z oblasti osob usmrcených a vážně zraněných osob.

Publikováno: 30. 11. 2018 |


Nepřiměřená rychlost - plnění NSBSP

Z pohledu následků dopravní nehodovosti je tento dokument zaměřen primárně na usmrcené a těžce zraněné osoby v důsledku nepřiměřené rychlosti.

Publikováno: 29. 11. 2018 |Plnění Národní strategie za leden - říjen 2018

Materiál hodnotí plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu (dále jen NSBSP) v průběhu roku 2018. Přestože je NSBSP oficiálně nazvána „2011 – 2020“, vstoupila v účinnost až od 1. ledna 2012, proto je rok 2018 sedmým rokem realizace uvedené NSBSP.

Publikováno: 13. 11. 2018 |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13