Seznam aktualit NSBSP

Příloha č. 2

Předběžný odhad výše ztrát z dopravní nehodovosti na pozemních komunikacích za rok 2018

Publikováno: 18. 8. 2019 |


Příloha č. 3

Dílčí cíle NSBSP z pohledu Hloubkové analýzy dopravních nehod

Publikováno: 17. 8. 2019 |


Příloha č. 4

Plnění z pohledu nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu

Publikováno: 16. 8. 2019 |


Příloha č. 5

Plnění akčního programu odpovědnými subjekty

Publikováno: 15. 8. 2019 |


Příloha č. 6

Hodnocení bezpešnosti krajů, stanovení ekvivalentu závažnosti nehod

Publikováno: 14. 8. 2019 |


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13