Bezpečné dopravní prostředí

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Principem bezpečného utváření komunikací je snaha vyvarovat se faktorů, které usnadňují vznik nehod, resp. faktorů, které by zhoršovaly jejich následky. Článek popisuje tyto faktory a uvádí možnosti, jak odstraňovat nehodové lokality.

Úvod

Člověk je tvor omylný a omylným zůstane. I rozbory nehod signalizují, že většina nehod jde na vrub často banálních lidských selhání. Proto je potřebné utvářet na pozemních komunikacích takové prostředí, které chybování člověka co nejvíce omezí, resp. zaslouží se o to, aby následky případné chyby byly co nejmenší. Designem a úpravami pozemních komunikací je možné ovlivnit dopravní nehodovost v kladném i záporném smyslu velice výrazně, proto v rukou těch, kteří o koncepci i vybavení komunikací rozhodují, spočívá veliká odpovědnost za životy a zdraví jejich uživatelů.

Principem bezpečného utváření komunikací je snaha vyvarovat se faktorů, které usnadňují vznik nehod, resp. faktorů, které by zhoršovaly jejich následky. Důležitou součástí problematiky bezpečného utváření pozemních komunikací je též systematické hledání a odstraňování tzv. nehodových lokalit, neboli míst častých dopravních nehod. Jde o efektivní záležitost, neboť více než třetina dopravních nehod se koncentruje na pouhých 3 % délky komunikační sítě. Podstata existence nehodových lokalit většinou spočívá právě na přítomnosti nějaké okolnosti na pozemní komunikaci, která vznik nehod usnadňuje. Tuto okolnost je nutno zjistit pomocí rozboru nehodovosti a odstranit. Zkušenosti ukazují, že zmírnění nehodovosti je často možné i velmi jednoduchými a finančně nenáročnými, leč promyšlenými opatřeními. Obrázky 1 a 2 ukazují příklad zatáčky s původně extrémně vysokou nehodovostí, kde se situace podstatně zlepšila upozorněním na zatáčku (pro řidiče neočekávanou) a zvýrazněním jejího průběhu (je prudší, než na první pohled vypadá).

obrázek:obr 1 drive nehodova zatacka na okraji pisku den

Obr. 1: Dříve nehodová zatáčka na okraji Písku (den)

obrázek:obr 2 drive nehodova zatacka na okraji pisku noc

Obr. 2: Dříve nehodová zatáčka na okraji Písku (noc)

Příklady problémových faktorů a námětů pro bezpečné utváření komunikací

Realita na pozemních komunikacích, resp. uspořádání každé situace by mělo být v souladu s očekáváním řidiče, vytvářeném předchozí zkušeností. Je-li realita s tímto očekáváním v rozporu, potom je řidič často uveden do těžko řešitelné (nestandardní) situace, na kterou není psychicky připraven, a pravděpodobnost nesprávného rozhodnutí, zkratové reakce a tím i nehody prudce roste. Proto je nezbytné se při utváření komunikací varovat všeho, co řidič neočekává. Přitom jde zejména o:

 • jednoznačnost, zřetelnost a kontrast vyznačování dopravních situací (viz obr. 3 a 4),
 • unifikaci (stejné situace mají být vyznačovány stejně),
 • absenci zbytečných pevných překážek (např. náhrada nebezpečných podpěr velkoplošných značek a reklam profilu I (viz obr. 5) bezpečnějšími příhradovými konstrukcemi (viz obr. 6), odstraňování nevyhovujících stromů a alejí (viz obr. 7) či dalších ohrožujících prvků (viz obr. 8)),
 • používání vhodných bezpečnostních prvků a doplňků (dělicí ostrůvky různých typů, vysazené chodníkové plochy, dělicí pásy, apod.),
 • správné umístění, uspořádání a vybavení přechodů pro chodce,
 • optimalizaci zastávek veřejné dopravy (volbu správného typu zastávky a její polohy).
obrázek:obr 3 zanikajici znacka stop mezi reklamami stara i 52 b

Obr. 3: Zanikající značka „STOP“ mezi reklamami
(stará I/52 Brno-Pohořelice)

obrázek:obr 4 spatny kontrast znacky na nevhodnem pozadi brno prizreni

Obr. 4: Špatný kontrast značky na nevhodném pozadí
(Brno-Přízřenice)

obrázek:obr 5 agresivni podperne konstrukce profilu i srn

Obr. 5: Agresivní podpěrné konstrukce profilu I
(SRN)

obrázek:obr 6 prihradove podpery s moznosti prejeti silnice ii 416 poh

Obr. 6: Příhradové podpěry s možností přejetí
(silnice II/416 Pohořelice-Židlochovice)

obrázek:obr 7 tragicke nasledky kolize se stromem prostejovsko

Obr. 7: Tragické následky kolize se stromem
(Prostějovsko)

obrázek:obr 8 nebezpecny okraj protihlukove zdi privadec dalnice d 1

Obr. 8: Nebezpečný okraj protihlukové zdi
(přivaděč dálnice D 1, Rousínov)

Volné úseky

 • volba vhodného šířkového uspořádání (šířka a systematika skladebních prvků),
 • zajištění jasného směrového a výškového vedení (absence prohlubní nivelety, kde se může skrýt vozidlo, vlajících a ztracených tras (viz obr. 9), pozor na fantomické vedení v důsledku stop po odstraněném vodorovném značení a optické klamy, zejména v noci),
 • správně a zřetelně označovat zatáčky (viz obr. 10) a u delších (resp. nepřehledných) oblouků i jejich průběh (zpravidla vodícími tabulemi),
 • varovat se prudkých změn směru a výšky,
 • dbát na dostatečné délky připojovacích a odpojovacích pruhů, zejména na dálnicích a rychlostních silnicích (viz obr. 11),
 • varovat se náhlých změn adhezních vlastností povrchu vozovky (např. přímý úsek drsnější než navazující směrový oblouk, přechody mezi živicí a kluzkou dlažbou (viz obr. 12), apod.),
 • zajistit odpovídající profil povrchu vozovky (absence vyjetých kolejí, které znemožňují odvodnění a nepříznivě působí na jízdu vozidel),
 • varovat se nezapuštěných konců ocelových svodidel (pro vozidlo agresivní).
obrázek:obr 9 ztracena trasa vyskovy zlom stara i 52 brno pohorelice

Obr. 9: Ztracená trasa - výškový zlom
(stará I/52 Brno-Pohořelice)

obrázek:obr 10 nedostatecne oznacena nebezpecna zatacka ii 430 vyskov

Obr. 10: Nedostatečně označená nebezpečná zatáčka
(II/430 Vyškov-Brno)

obrázek:obr 11 chybejici pripojovaci pruh d 1 rohlenka

Obr. 11: Chybějící připojovací pruh
(D 1, Rohlenka)

obrázek:obr 12 nahla zmena adheze povrchu pohorelice

Obr. 12: Náhlá změna adheze povrchu
(Pohořelice)

Křižovatky

 • pozor na psychologickou přednost podporovanou průběžným obrubníkem, veřejným osvětlením, svodidlem (viz obr. 13), liniovým vodorovným značením a průhledem, rozlehlými plochami (viz obr. 14), nevýraznými značkami upravujícími přednost v jízdě (zanikající na pozadí či ve změti jiných značek a prvků), apod.
obrázek:obr 13 psychologicka prednost liniove prvky pripojeni dalnice

Obr. 13: Psychologická přednost, liniové prvky
(připojení dálnice D 2, Brno-Chrlice)

obrázek:obr 14 psychologicka prednost rozlehle plochy krizovatka na i

Obr. 14: Psychologická přednost, rozlehlé plochy
(křižovatka na I/52 u Pohořelic)

 • tam, kde hlavní pozemní komunikace mění směr (tzv. zalomená přednost), je vhodné a žádoucí směrovat pohled řidiče stavebními opatřeními do směru přednosti, (viz obr. 15), jinak velmi často jde o místa s extrémně vysokou nehodovostí (viz obr. 16),
obrázek:obr 15 ucinna bezpecnostni uprava krizovatky s tzv zalomenou

Obr. 15: Účinná bezpečnostní úprava křižovatky s tzv. zalomenou předností

obrázek:obr 16 priklad srovnani nehodovosti na krizovatce se zalomenou

Obr. 16: Příklad srovnání nehodovosti na křižovatce se zalomenou předností bez úprav a s úpravami

obrázek:obr 17 psychologicky velmi nebezpecna kombinace dopravnich zna

Obr. 17: Psychologicky velmi nebezpečná kombinace dopravních značek

 • varovat se užívání kombinace značky „Křižovatka s vedlejší silnicí“ v případě, kdy hlavní silnice mění směr doprava (značka psychologicky podporuje dojem přednosti ve směru přímém a hrozí kolize s vozidly zprava, viz obr. 17),
 • dbát na stabilitu uspořádání přednosti v rámci jedné komunikace (soulad skutečné a psychologické přednosti),
 • varovat se rozhledových překážek v rozhledových polích (někdy i zdánlivě malá dopravní značka může znamenat velký rozhledový deficit, viz obr. 18),
 • zajistit dostatečné rozhledové poměry pro řidiče dávajícího přednost ve vztahu k reálným rychlostem na hlavní pozemní komunikaci (viz obr. 19),
obrázek:obr 18 nakladni automobil zakryty znackou ii 430 rousinov

Obr. 18: Nákladní automobil zakrytý značkou
(II/430, Rousínov)

obrázek:obr 19 nedostatecny dohled na hlavni silnici ii 430 rousinov

Obr. 19: Nedostatečný dohled na hlavní silnici
(II/430, Rousínov)

 • dbát na soulad skutečné a psychologické hranice křižovatky ve směru vedlejší komunikace (psychologická hranice může být dále a vozidla z vedlejší najíždějí do hlavní),
 • opakovat značku „Dej přednost v jízdě“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě“ nad vozovkou tam, kde hrozí její přehlédnutí (např. zakrytí vozidlem, viz obr. 20),
obrázek:obr 20 priklad nehodove krizovatky v dusledku prehlednuti znac

Obr. 20: Příklad nehodové křižovatky v důsledku přehlédnutí značky „STOP“ a sanace jejím zdvojením

 • vyvarovat se jiných úhlů křížení než pravých (je to na úkor rozhledu, viz obr. 21),
 • průsečné křižovatky nahrazovat dvojicí stykových křižovatek tam, kde je to vhodné (počet kolizních bodů se zmenšuje a zjednodušují manévry, viz obr. 21),
obrázek:obr 21 princip nahrady prusecne krizovatky s nevhodnym uhlem k

Obr. 21: Princip náhrady průsečné křižovatky s nevhodným úhlem křížení dvojicí stykových křižovatek

 • varovat se rozlehlých kolizních ploch křižovatek (dlouhá doba přejíždění napříč, nejasná dráha projíždějících vozidel, vysoké riziko konfliktu, viz obr. 22),
 • nebezpečné křížení nahrazovat méně nebezpečným připojováním (v praxi znamená převážně náhradu průsečných křižovatek malými okružními, viz obr. 23),
 • varovat se velkých středních trojúhelníkových ostrůvků na vedlejších větvích stykových křižovatek (pak se z jedné stykové křižovatky stávají tři s nepříznivými rozhledovými poměry, komplikovanou předností a velkým počtem kolizních bodů),
 • častou chybou je odsouvání přechodů od křižovatek – do míst, kde řidič přechod méně očekává a jede rychleji (bývá motivováno snahou o domnělé zvyšování kapacity).
obrázek:obr 22 rozlehla a nebezpecna kolizni plocha ii 430 vyskov brn

Obr. 22: Rozlehlá a nebezpečná kolizní plocha
(II/430, Vyškov-Brno)

obrázek:obr 23 stykova krizovatka nahrazena okruzni i 37 chrudim

Obr. 23: Styková křižovatka nahrazená okružní
(I/37, Chrudim)

Shrnutí

Bezpečné utváření pozemních komunikací je složitý obor, který nám dává šanci velmi výrazně ovlivňovat nehodovost. Lze uvést příklad z blízkého Dolního Rakouska, kde bylo v rámci pilotního projektu dle zásad bezpečného utváření komunikace upraveno deset průtahů obcemi, převážně na silnicích celostátního významu. Počet vážně zraněných účastníků provozu klesl ve srovnávacím období o polovinu, usmrcených dokonce o tři čtvrtiny. Těchto vynikajících výsledků přitom bylo dosaženo poměrně jednoduchými a zcela standardními opatřeními. Podobně slibné výsledky dávají úpravy nehodových lokalit v případech, kdy je pečlivě provedena analýza nehodovosti a správná volba sanačních opatření. Často je překvapivé, jak je možné nehodovost zmírnit jednoduchými zásahy a tzv. nízkonákladovými opatřeními (v Evropě známá a populární jako „low cost measures“).

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: nehoda, nízkonákladové opatření, bezpečnost, infrastruktura
Popis: Principem bezpečného utváření komunikací je snaha vyvarovat se faktorů, které usnadňují vznik nehod, resp. faktorů, které by zhoršovaly jejich následky. Článek…