Cyklistika - rizika

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Zdroj: www.swov.nl

Cyklista: 4x vyšší riziko než při jízdě automobilem

Ze všech zaregistrovaných obětí dopravních nehod jsou v poměru k ujeté vzdálenosti cyklisté vystaveni více než čtyřnásobně vyššímu riziku nehody (usmrcení nebo zranění) než motoristé. Ve skutečnosti je jejich riziko je více než desetkrát vyšší.

Věk: největší riziko pro starší cyklisty

Existují významné rozdíly mezi různými věkovými skupinami.

Věkové skupiny cyklistů s nejvyšším a nejnižším rizikem nehody a rizika stejných věkových skupin motoristů; 1995-1997.
  riziko vážného zranění nebo smrti/km
  věk 30-39 65+
Cyklisté 0.09 0.49
Motoristé 0.03 0.06

Nehoda jízdního kola bez spoluzavinění jiným účastníkem: 60%

K více než polovině nehod jízdních kol dochází bez spoluzavinění jiným účastníkem silničního provozu: pádem, uklouznutím, srážkou s překážkou nebo živočichem apod.

Nehody jízdního kola bez spoluzavinění jiným účastníkem provozu
(Schoon, 1996).
typ nehody celkové % nehod jízdního kola
bez spoluzavinění (pád apod.) 47
srážka s objektem nebo živočichem 12
celkem bez spoluzavinění 59
Podíl hlavních příčin nehod jízdního kola bez spoluzavinění jiným účastníkem provozu.
příčina nehody bez spoluzavinění % podílu všech nehod bez spoluzavinění
přepad přes řidítka 27
zachycení nohy v drátech kola 18
defekt jízdního kola 13
špatný povrch vozovky 8
pád v zatáčce 7
zavazadlo 6

Kromě příčin uvedených v předchozí tabulce je častou příčinou kluzký povrch vozovky (sníh, led, bláto, listí).

Rozložení nehod/srážek jízdního kola s objekty, parkujícími vozidly a živočichy.
objekty, které jsou příčinou srážky % podílu
obrubník 36
sloupky/branky 18
parkující vozidla 11
stromy/sloupy 10
zvířata 9
jiné překážky/objekty 16

Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení