Dopravní nehodovost - opatření

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Každé opatření, má-li být efektivní (přínosy / náklady), by mělo vycházet z pečlivého rozboru situace, hledání příčin nehodovosti (na statistické i detailní úrovni), navrhování a vyhodnocování různých scénářů řešení.

Na zlepšení nepříznivého stavu dopravní nehodovosti a snížení jejich nežádoucích následků existuje velká škála opatření v rovině analytické, technické a legislativní.

Každé opatření, má-li být efektivní (přínosy / náklady), by mělo vycházet z pečlivého rozboru situace, hledání příčin nehodovosti (na statistické i detailní úrovni), navrhování a vyhodnocování různých scénářů řešení.

Na úroveň nehodovosti má vliv řada faktorů v různém stupni závislosti, jejichž hodnoty se mohou měnit podle času i místa. Zlepšení je možno dosáhnout postupným eliminováním jednotlivých nepříznivých faktorů.

Základní opatření jsou v rovině legislativní, která se zaměřují na kontrolu a regulaci provozu. Jedná se především o omezení rychlosti (zejména v obcích, na křižovatkách, přejezdech a dalších nehodových lokalitách). S tím je spojena problematika dozoru a kontroly (měření rychlosti, sankční systém). Dále je to otázka celkového chování řidičů, vyplývající z autority vůči právnímu pořádku a dopravní policii, s čímž souvisí také systém výuky řidičů.

Důležité je i dodržování dalších pravidel, jako používání bezpečnostních pásů, přileb, denní svícení při provozu vozidel, zákaz používání alkoholu, drog, mobilních telefonů apod.

Z opatření technického rázu je to kvalitní technická kontrola vozidel, dále zlepšování kvality pozemních komunikací, jejich zpřehledňování, zklidňování dopravy, řešení nehodových lokalit, komunikační audit apod. Důležitá je také speciální ochrana snadno zranitelných účastníkům, tj. chodců, cyklistů, dětí a seniorů, založená zejména na vhodném řešení komunikačního prostoru.

Komplexní přístup představuje bodový systém, zavedený v ČR 1. 7. 2006.

Jednotlivá opatření mají v případě úspěchu pozitivní vliv, který je možno kvantifikovat a vyčíslit jeho efektivitu.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: nehodovost, bezpečnost, opatření, legislativa, rychlost omezená, pás bezpečnostní, helma (přilba), svícení denní, kontrola technická, audit
Popis: Přehled souboru opatření v silničním provozu.