Dopravní nehody nás v roce 2015 stály 68 miliard, zemřelo 737 osob

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Vývoj nehodovosti a jejich následků v Čeké republice nebyl v posledních dvou letech příznivý. Bude-li tento trend i nadále pokračovat, bude za několik let provoz na českých silnicích jedním z nejnebezpečnější v celé Evropě. Kromě osobních tragédií způsobují dopravní nehody také stále rostoucí celospolečenské ztráty. Ty loňské jsou znovu rekordní. Dosáhly 68 miliard korun.


Tisková zpráva

Brno, 21. prosince 2016

Vývoj nehodovosti a jejich následků v Čeké republice nebyl v posledních dvou letech příznivý. Bude-li tento trend i nadále pokračovat, bude za několik let provoz na českých silnicích jedním z nejnebezpečnější v celé Evropě. Kromě osobních tragédií způsobují dopravní nehody také stále rostoucí celospolečenské ztráty. Ty loňské jsou znovu rekordní. Dosáhly 68 miliard korun.

Na výpočtu celkových ztrát z dopravní nehodovosti za rok 2015 pracovali experti z Centra dopravního výzkumu. Použili k tomu vlastní certifikovanou metodiku, kterou ve spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů rozšířili a zpřesnili o výpočet hmotných škod a nákladů na zdravotní péči. Finální čísla mohli uzavřít až po dopočítání všech ztrát, které bylo možno ekonomicky vyhodnotit až v tomto roce.

„Zvýšil se počet usmrcených a lehce zraněných osob a s nimi související finanční náklady. O 13 miliard nám narostla hmotná škoda. Jediným světlým momentem v tomto směru bylo v roce 2015 nepatrné snížení počtu těžce zraněných osob“, výsledky komentuje Jindřich Frič, ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.

Podívejme se na čísla z šetření Policie ČR

V roce 2015 bylo Policií ČR vyšetřeno 93 067 dopravních nehod, což představuje o 7 208 případů více než v roce 2014.

  • Přímo u dopravních nehod nebo do druhého dne zemřelo 660 osob,
  • dalších 77 osob prohrálo svůj boj o život do 30 dnů poté,
  • těžké zranění utrpělo 2 463 osob,
  • lehce se zranilo 24 426 osob,
  • počet nehod s hmotnou škodou vzrostl na celkových 71 506.

Podle odhadů dopravní policie byla přímo na místě nehody, kupříkladu na havarovaných vozidlech, způsobena hmotná škoda ve výši 5,439 miliard korun.

Kolik stály dopravní nehody v roce 2015 celkem?

Podle výsledků Centra dopravního výzkumu se celková škoda vyšplhala na 68 254 421 000 korun. „Letos jsme mohli nově zpřesnit výpočet hmotných škod a nákladů na zdravotní péči díky spolupráci s Českou kanceláří pojistitelů. Podívejme se podrobněji, z čeho se skládá a jak vypadá v porovnání s rokem předcházejícím“, ukazuje výsledky Jan Tecl, specialista na nehodové statistiky.

Ekonomické ztráty z dopravní nehodovosti v ČR za rok 2015

Druh Počet osob (nehod) Ztráta na osobu (nehodu) Celkové ztráty v Kč
Výše ztrát na lidských životech (zemřelí do 30 dnů po nehodě) 737 20 790 000 15 322 230 000
Výše ztrát v důsledku těžkých zranění 2 463 5 033 600 12 397 756 800
Výše ztrát v důsledku lehkých zranění 24 426 649 800 15 872 014 800
Výše ztrát z nehod pouze s hmotnou škodou 71 506 344 900 24 662 419 400
Celkové ztráty za rok 2015 v Kč 68 254 421 000

Zdroj: Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

Co je do finančních ztrát započítáno?

Ke škodám na majetku musíme na vrub dopravních nehod přičíst také náklady státu na zapojení celé řady institucí do likvidace jejich následků. K dopravním nehodám vyjíždí policejní tým. Pokud jsou účastníci nehody zraněni, pak také lékaři, často i hasiči a ostatní, kteří se podílejí na znovu zprovoznění kritického místa. Následky nehod se dále zabývají soudy a do součtu se také připočítávají ztráty pojišťoven, které musí oběti nehod odškodnit.

„Stát přichází o hospodářský přínos zraněné osoby a naopak musí vynakládat výdaje na její zdravotní a sociální zabezpečení“, vysvětluje Ondřej Valach, specialista na výpočet ztrát z dopravní nehodovosti. „Představme si tragickou nehodu právě dospělého člověka. Do doby než se stala, mu stát hradil veškerou zdravotní péči, školní docházku a další sociální výhody. Pokud by nastoupil do zaměstnání, začal by společnosti tyto hodnoty vracet. Podílel by se na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP), platil by daň z příjmu, odváděl peníze do sociálního a zdravotního systému a vychoval by také další generaci plátců“, dodává Ondřej Vlach.

Je potřeba si uvědomit, že ekonomické následky nehodovosti mají dopad na obyvatele a národní ekonomiku po celá desetiletí.

Zatímco pomačkaná kapota nebo rozbitá světla lze opravit, těžké zranění s sebou zpravidla nese trvalé zdravotní omezení nebo dokonce smrt, která je nezvratná. Pro příbuzné je ztráta člena rodiny nevyčíslitelná. Jaké ztráty ale dopravní nehody způsobí celé naší společnosti?

  • 1 usmrcená osoba přijde na 20 790 000 Kč,
  • 1 těžce zraněná osoba na 5 033 600 Kč,
  • 1 lehce zraněná osoba na 649 800 Kč,
  • 1 nehoda pouze s hmotnou škodou na 344 900 Kč.

Hrubé chyby i chvilkové zaváhání

K nejčastějším příčinám nehod patří především rychlost, nedání přednosti v jízdě, nepozornost, alkohol a drogy, nevěnování se řízení, popřípadě únava. Malá část nehod je způsobena drobnou chybou, která má nakonec vážné důsledky. Může se stát i tomu nejlepšímu a nejopatrnějšímu řidiči. „Většinou jsou však nehody důsledkem dlouhodobějšího nebezpečného chování. To často souvisí s problematickým životním stylem rizikových řidičů. Svou roli však může hrát i aktuálně prožívané náročné životní období, stres a únava“, říká Veronika Kurečková, psycholožka Centra dopravního výzkumu.


Kontakt po odborné stránce:
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Ondřej Valach, výzkumný pracovník, tel. 725 337 738, e-mail: ondrej.valach@cdv.cz

Kontakt po organizační stránce:
Šárka Želinská, vedoucí úseku marketingu, tel. 778 737 336, e-mail: sarka.zelinska@cdv.cz

 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: dopravní nehody, vývoj následeků dopravních nehod
Popis: Statistika nehodovosti a socioekonomické ztráty.