Funkce komunikace

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V současné době plní silnice a ulice často více než jednu z těchto tří funkcí, což kromě nepříznivého vlivu na život města zvyšuje i riziko vzniku dopravních nehod. To je důvod, proč by v systému trvale udržitelné silniční bezpečnosti měla mít každá silnice či ulice pouze jednu funkci a společně by pak měly tyto ulice a silnice tvořit silniční síť tak, jak je znázorněno na obr. 1.

Silniční síť má 3 hlavní dopravní funkce:

  • Průjezdní (flow)– umožňuje dopravu ze zdroje cesty do cíle cesty
  • Sběrnou (access) – odvádí / přivádí dopravu z / do určité oblasti
  • Obslužnou – umožňuje přístup a obsluhu území, objektů

V současné době plní silnice a ulice často více než jednu z těchto tří funkcí, což kromě nepříznivého vlivu na život města zvyšuje i riziko vzniku dopravních nehod. To je důvod, proč by v systému trvale udržitelné silniční bezpečnosti měla mít každá silnice či ulice pouze jednu funkci a společně by pak měly tyto ulice a silnice tvořit silniční síť tak, jak je znázorněno na obr. 1.

Obr. 1 – Znázornění funkcí komunikací v systému trvale udržitelné bezpečnosti, SWOV

Křižovatky průjezdních komunikací by měly být v tomto systému řešeny mimoúrovňově.

Vliv utváření pozemní komunikace na chování účastníků silničního provozu

Navrhování a projektování pozemních komunikací by nemělo sloužit pouze pro samotnou stavbu nových silnic, ale mělo by také usnadnit cestování, a to tím, že bude v důsledné míře dbát na dodržování principů trvale udržitelné bezpečnosti, bude dbát na rozpoznatelnost a předvídatelnost dopravních situací a konfliktů. Silniční bezpečnost se zlepší, pokud účastník silničního provozu ví, co může očekávat od ostatních účastníků a co je očekáváno od něj. Projektování pozemních komunikací je mocný nástroj k ovlivňování chování účastníků silničního provozu. Bohužel však stále není v mnoha případech jasné, jak tento potenciál naplno využít. Jednou z možností je vytváření komunikací promíjejících chyby (forgiving roads) – komunikace je navržena tak, aby případné následky dopravních nehod byly minimalizovány.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení


Klíčová slova: infrastruktura dopravní, kategorie
Popis: Popis 3 hlavních funkcí pozemních komunikací: průjezdní, sběrné a obslužní.