Jízda s rozsvícenými světly ve dne

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Článek informuje o povinnostech svítit i ve dne v jiných státech Evropy a informuje o výhodách tohoto svícení s ohledem na bezpečnost dopravy (cca 10% snížení smrtelných dopravních nehod).

Myšlenka, jezdit i v průběhu dne s rozsvícenými světly (Daytime Running Lights – DRL), vznikla na základě přání zvýšit viditelnost vozidel při jejich jízdě na komunikaci. „Viděl jsem ho příliš pozdě“ je totiž jednou z nejčastějších vysvětlení příčin dopravních nehod. DRL bylo zkoumáno v 60 letech v USA a svícení bylo v některých vozových parcích zavedeno (např. Greyhound). Získané zkušenosti byly dobré ale studie nebyly dobře koncipovány.

Rovněž ve Švédsku byla v 60. letech myšlenka svícení vozidel ve dne realizována. Byly prováděny experimenty s centrálním a periferním vnímáním, byly vyvinuty a prodávány speciální světla pro osobní automobily. Ve spojení s přechodem z jízdy vlevo na jízdu vpravo v roce 1967 bylo všem motocyklům doporučeno DRL - svítit i ve dne tlumenými (potkávacími) světly.Norský výbor pro bezpečnost se na základě výsledků analýz nehod v 70. letech rozhodl doporučit svícení ve dne jako povinnost pro řidiče motorových vozidel. Bylo zde odhadováno, že dojde ke snížení nehod na základě střetu vozidel o asi 15%.Zkušenosti ze Skandinávie jsou dobré a neobjevují se zde žádné tendence tento předpis DRL zase zrušit.

Předpis DRL byl zaveden v roce 1977 ve Švédsku a Finsku, Norsko se k jeho zavedení připojilo v roce 1985 a Dánsko v roce 1989. V Kanadě bylo rozhodnuto, že od roku 1989 musejí být všechna nová motorová vozidla vybavena DRL. V různých zemích byly prováděny studie týkající se vlivu DRL na statistiku dopravní nehodovosti. Všechny ukázaly na snížení srážek vozidel za denního světla v rozmezí 10-15% při zavedení DRL. Zdá se, že zranitelnější uživatelé komunikací (chodci, bicyklisté, motocyklisté) mají z DRL větší užitek než řidiči automobilů. Toto bylo vysvětlováno větším významem vnímání objektů v jejich periferním zrakovém poli.

Příznivý účinek DRL je pravděpodobně vyšší v severních regionech poblíž polárnímu kruhu.

Hlavními protiargumenty jsou zvýšená spotřeba pohonných hmot a tím vyšší znečištění životního prostředí výfukovými zplodinami. Také motocyklisté uvádějí, že pokud všechna vozidla ve dne svítí, ztrácejí oni svoji výhodu vozidla s rozsvícenými světly.

Byla zde vyzkoušena četná technická řešení. Nejvíce rozšířeným a nejjednodušším je stále ještě jízda s normálními nebo tlumenými potkávacími světly. Světla se dnes zapínají automaticky. V USA nabízí DRL některé automobilové značky (např. GM). V současné době má mnoho států zaveden předpis, který více nebo méně odpovídá DRL (např. Maďarsko a Polsko). Zvláště v zemích EU byly prováděny výzkumy DRL. V současné době je navrženo nařízení týkající se povinnosti jezdit i ve dne s rozsvícenými potkávacími světly a toto je diskutováno jako opatření v oblasti bezpečnosti dopravy. Vypočítané procentuální snížení dopravní nehodovosti kolísá od 10% pro několikanásobné kolize za dne až po 25% pro smrtelné následky u hromadných dopravních nehod. Číselně byl vypočítaný poměr – přínosy/náklady - ten činí 1,8. Je odhadováno, že v EU by se tímto opatřením dalo zabránit ročně až 5.500 smrtelným dopravním nehodám.

Ze zahraničních materiálů - Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft 2002
DOG Jubiläumstagung (100. Tagung) 26.-29.9. 2002 ICC Berlin, autor Rumar K.
Pro BESIP zpracoval PhDr. Jan Weinberger, Centrum dopravního výzkumu (CDV)

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: svícení denní, dopravní nehodovost
Popis: Článek informuje o povinnostech svítit i ve dne v jiných státech Evropy a informuje o výhodách tohoto svícení s ohledem na bezpečnost dopravy (cca 10% snížení…