Management rychlosti

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Úkolem managementu rychlosti je minimalizovat nebezpečné jevy, které přispívají ke vzniku dopravních nehod. Jeho hlavním cílem je snižování rychlosti vozidel. Management rychlosti by měl být ústředním bodem každé bezpečnostní strategie a musí být komplexní – jednotlivá izolovaná opatření bývají málo účinná.

Nepřiměřená rychlost a překračování rychlosti jsou nebezpečné jevy. Jsou hlavní příčinou dopravních nehod – z hlediska počtu nehod i jejich závažnosti – a přímo ovlivňují životní prostředí a kvalitu života. Dopravní nehody s následky na majetku a na životech jsou jedním z negativních dopadů neustále se zvyšujících standardů kvality silniční sítě a vozového parku. Navíc dochází ke znečištění ovzduší imisemi a hlukové zátěži. Zejména ve městech je snaha tato negativa minimalizovat – a právě zde přichází ke slovu management rychlosti. Jeho hlavním cílem je snižování rychlosti vozidel.

Vyšší rychlost sice snižuje přepravní dobu, bývá však často přeceňována – ve městě je totiž přepravní doba ovlivňována hlavně hustotou křižovatek, kolonami apod. Při vyšší rychlosti se řidiči snižuje doba na rozhodování v rizikových situacích. Nejnižší počet nehod se proto stává při průměrných rychlostech. Navíc se při nehodách ve vyšších rychlostech více projevuje kinetická energie hmoty automobilu a nehody bývají závažnější: např. při nárazu rychlostí 80 km/h je patnáctkrát vyšší pravděpodobnost zranění než při rychlosti 40 km/h.

Snížením rychlosti lze snížit počet dopravních nehod. Proto by měl management rychlosti být ústředním bodem každé bezpečnostní strategie a musí být komplexní – jednotlivá izolovaná opatření bývají málo účinná.

Management rychlosti má zahrnovat a zohledňovat tyto prvky:

  • Cílené vzdělávání a informování veřejnosti i zákonodárců
  • Dodržování přiměřené rychlosti na všech druzích komunikací a kontrola rychlosti
  • Sledování a zohledňování zranitelných účastníků provozu, prostorového řešení komunikace a dopravně-inženýrských charakteristik (opatřením mohou být „samovysvětlující“ komunikace, plošná opatření a zklidňování)
  • Přiměřená a dostatečná úroveň policejní nebo automatické kontroly rychlosti (profilové nebo úsekové měření rychlosti – radary nebo kamery)
  • Vývoj vybavení vozidel (zádržné a zabezpečovací systémy)

Bezpečnostní strategie:

National Highway Traffic Safety Administration (USA):

  • Federal Highway Administration, Speed Management
  • National Highway Traffic Safety Administration, Speed Management Work Plan
  • Department for Transport
  • Nordic Road and Transport Research

 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: rychlost, nehodovost, opatření
Popis: Úkolem managementu rychlosti je minimalizovat nebezpečné jevy, které přispívají ke vzniku dopravních nehod. Jeho hlavním cílem je snižování rychlosti vozidel.…