Management rychlosti

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Nepřiměřená rychlost a překračování rychlosti jsou nebezpečné jevy. Jsou hlavní příčinou dopravních nehod – z hlediska počtu nehod i jejich závažnosti – a přímo ovlivňují životní prostředí a kvalitu života. Dopravní nehody s následky na majetku a na životech jsou jedním z negativních dopadů neustále se zvyšujících standardů kvality silniční sítě a vozového parku. Navíc dochází ke znečištění ovzduší imisemi a hlukové zátěži. Zejména ve městech je snaha tato negativa minimalizovat – a právě zde přichází ke slovu management rychlosti. Jeho hlavním cílem je snižování rychlosti vozidel.

Vyšší rychlost sice snižuje přepravní dobu, bývá však často přeceňována – ve městě je totiž přepravní doba ovlivňována hlavně hustotou křižovatek, kolonami apod. Při vyšší rychlosti se řidiči snižuje doba na rozhodování v rizikových situacích. Nejnižší počet nehod se proto stává při průměrných rychlostech. Navíc se při nehodách ve vyšších rychlostech více projevuje kinetická energie hmoty automobilu a nehody bývají závažnější: např. při nárazu rychlostí 80 km/h je patnáctkrát vyšší pravděpodobnost zranění než při rychlosti 40 km/h.

Snížením rychlosti lze snížit počet dopravních nehod. Proto by měl management rychlosti být ústředním bodem každé bezpečnostní strategie a musí být komplexní – jednotlivá izolovaná opatření bývají málo účinná.

Management rychlosti má zahrnovat a zohledňovat tyto prvky:

  • Cílené vzdělávání a informování veřejnosti i zákonodárců
  • Dodržování přiměřené rychlosti na všech druzích komunikací a kontrola rychlosti
  • Sledování a zohledňování zranitelných účastníků provozu, prostorového řešení komunikace a dopravně-inženýrských charakteristik (opatřením mohou být „samovysvětlující“ komunikace, plošná opatření a zklidňování)
  • Přiměřená a dostatečná úroveň policejní nebo automatické kontroly rychlosti (profilové nebo úsekové měření rychlosti – radary nebo kamery)
  • Vývoj vybavení vozidel (zádržné a zabezpečovací systémy)

Bezpečnostní strategie:

National Highway Traffic Safety Administration (USA):

  • Federal Highway Administration, Speed Management
  • National Highway Traffic Safety Administration, Speed Management Work Plan
  • Department for Transport
  • Nordic Road and Transport Research

 


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení