Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti (IRTAD)

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Databáze IRTAD (International Road Traffic Accident Database) je jednou ze základní databází dopravní nehodovosti. V současnosti obsahuje data z 30 zemí (ze zemí OECD chybí Mexiko, naopak je zde zastoupeno Slovinsko, Severní Irsko a vlastní Velká Británie mají rovněž samostatná data).

Databáze IRTAD (International Road Traffic Accident Database) je jednou ze základní databází dopravní nehodovosti. V současnosti obsahuje data z 30 zemí (ze zemí OECD chybí Mexiko, naopak je zde zastoupeno Slovinsko, Severní Irsko a vlastní Velká Británie mají rovněž samostatná data).

Databáze IRTAD byla původně pod správou OECD. Od ledna 2004 je databáze provozována v rámci činnosti Společného centra dopravního výzkumu (JTRC) OECD/ECMT. V současnosti již probíhá přesun vlastního provozu databáze z Bergisch-Gladbachu (sídlo BASt) do Paříže (sídla OECD a ECMT).

Členem IRTAD je nyní 25 národních institutů, které jsou hlavními zástupci jednotlivých zemí (není zde kromě Slovenska doposud zastoupeno ani Portugalsko, Itálie, Řecko a Lucembursko, které pouze dodávají data prostřednictvím OECD), dále 21 přidružených institutů jako další zainteresované subjekty z některých zemí (hlavně Německo, Francie a Japonsko) a 3 mezinárodní organizace - Evropská komise (DG TREN), ACEA a FIA Foundation (celkem 49 členů).

Všechna obsažená data jsou agregovaná (tzn. jen výsledné počty, nejsou obsaženy údaje o jednotlivých nehodách). Pro údaje o počtu usmrcených osob jsou používány korekční faktory pro jednotlivé země (s přepočtem na 30 dní po dopravní nehodě). Kromě základních údajů o nehodovosti (počet nehod s poškozením na zdraví, počet usmrcených, zraněných a hospitalizovaných, v členění podle věku, typu účastníka provozu a typu komunikace) jsou v databázi obsaženy údaje o expozici (počet obyvatel, motorových vozidel, délka komunikací, rozloha státu a dělba přepravní práce mezi jednotlivé typy dopravy). Údaje jsou vedeny po letech od r. 1970 (některé údaje i po měsících).

V souvislosti s otevřením databáze i pro ECMT se očekává její rozšíření i na další země ECMT, které dosud nejsou členy OECD s tím, že by existovalo jakési dvoustupňové začlenění podle úrovně podrobnosti a kvality dat - vyšší pro dosavadní členy a nižší pro případné nové členy. Uvažuje se také o dalším rozšiřování databáze o další nehodové ukazatele.

Pod volbou Member Zone je pak on-line přístup k databázi pro účastníky projektu (placený přístup).

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení


Klíčová slova: bezpečnost provozu, nehodovost, data, databáze nehodovosti, databáze IRTAD
Popis: IRTAD - jedna z nejdůležitějších mezinárodních databází silniční dopravní nehodovosti.