Mezinárodní databáze silniční dopravy a nehodovosti (IRTAD)

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Databáze IRTAD (International Road Traffic Accident Database) je jednou ze základní databází dopravní nehodovosti. V současnosti obsahuje data z 30 zemí (ze zemí OECD chybí Mexiko, naopak je zde zastoupeno Slovinsko, Severní Irsko a vlastní Velká Británie mají rovněž samostatná data).

Databáze IRTAD (International Road Traffic Accident Database) je jednou ze základní databází dopravní nehodovosti. V současnosti obsahuje data z 30 zemí (ze zemí OECD chybí Mexiko, naopak je zde zastoupeno Slovinsko, Severní Irsko a vlastní Velká Británie mají rovněž samostatná data).

Databáze IRTAD byla původně pod správou OECD. Od ledna 2004 je databáze provozována v rámci činnosti Společného centra dopravního výzkumu (JTRC) OECD/ECMT. V současnosti již probíhá přesun vlastního provozu databáze z Bergisch-Gladbachu (sídlo BASt) do Paříže (sídla OECD a ECMT).

Členem IRTAD je nyní 25 národních institutů, které jsou hlavními zástupci jednotlivých zemí (není zde kromě Slovenska doposud zastoupeno ani Portugalsko, Itálie, Řecko a Lucembursko, které pouze dodávají data prostřednictvím OECD), dále 21 přidružených institutů jako další zainteresované subjekty z některých zemí (hlavně Německo, Francie a Japonsko) a 3 mezinárodní organizace - Evropská komise (DG TREN), ACEA a FIA Foundation (celkem 49 členů).

Všechna obsažená data jsou agregovaná (tzn. jen výsledné počty, nejsou obsaženy údaje o jednotlivých nehodách). Pro údaje o počtu usmrcených osob jsou používány korekční faktory pro jednotlivé země (s přepočtem na 30 dní po dopravní nehodě). Kromě základních údajů o nehodovosti (počet nehod s poškozením na zdraví, počet usmrcených, zraněných a hospitalizovaných, v členění podle věku, typu účastníka provozu a typu komunikace) jsou v databázi obsaženy údaje o expozici (počet obyvatel, motorových vozidel, délka komunikací, rozloha státu a dělba přepravní práce mezi jednotlivé typy dopravy). Údaje jsou vedeny po letech od r. 1970 (některé údaje i po měsících).

V souvislosti s otevřením databáze i pro ECMT se očekává její rozšíření i na další země ECMT, které dosud nejsou členy OECD s tím, že by existovalo jakési dvoustupňové začlenění podle úrovně podrobnosti a kvality dat - vyšší pro dosavadní členy a nižší pro případné nové členy. Uvažuje se také o dalším rozšiřování databáze o další nehodové ukazatele.

Pod volbou Member Zone je pak on-line přístup k databázi pro účastníky projektu (placený přístup).

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost provozu, nehodovost, data, databáze nehodovosti, databáze IRTAD
Popis: IRTAD - jedna z nejdůležitějších mezinárodních databází silniční dopravní nehodovosti.