Mezinárodní zkušenosti v oblasti nepřiměřených rychlostí

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Sledování rychlosti v provozu na pozemních komunikacích je v zahraničí vzhledem k jeho významu pro bezpečnost věnována značná pozornost. Na tomto místě uvádíme příklady z Francie a Rakouska.

Sledování rychlosti v provozu na pozemních komunikacích je v zahraničí vzhledem k jeho významu pro bezpečnost věnována značná pozornost. Na tomto místě uvádíme příklady z Francie a Rakouska.

Ve Francii se sledováním rychlostí zabývá ONISR (Observatoire national interministériel de sécurité routiére) od r. 2000. Jsou sledovány tři základní ukazatele: překračování povolené rychlosti, překračování povolené rychlosti o víc než 10 km/h a překračování rychlosti 150 km/h (podle typů vozidel, typů komunikace a období den/noc).

Procento překročení povolených rychlostí se postupně snižuje. U osobních automobilů byl podíl překročení povolené rychlosti v r. 2000 60,8%, v r. 2004 poklesl na 47,6%. Podíl překročení povolené rychlosti o více než 10 km/h byl v r. 2000 36,3%, v r. 2004 už jen 21,9%. Podíl osobních automobilů jedoucích nad 150 km/h byl v r. 2000 3,5%, v r. 2004 1,4%.

U motocyklů byl podíl překročení povolené rychlosti v r. 2000 69,1%, v r. 2004 poklesl na 62,0%. Podíl překročení povolené rychlosti o více než 10 km/h byl v r. 2000 48,5%, v r. 2004 jen 40,9%. Podíl motocyklů jedoucích nad 150 km/h byl v r. 2000 13,6%, v r. 2004 5,4%.

U nákladních automobilů byl podíl překročení povolené rychlosti v r. 2000 57,1%, v r. 2004 poklesl na 53,5%. Podíl překročení povolené rychlosti o více než 10 km/h byl v r. 2000 31,8%, v r. 2004 už jen 18,0%.

V r. 2004 byla u osobních automobilů na dálnicích (maximální rychlost 130 km/h) průměrná rychlost 121 km/h, podíl překročení rychlosti 32% a podíl překročení rychlosti o více ne 10 km/h 13% (v denních hodinách), tytéž údaje 116 km/h, 23% a 11% (v nočních hodinách).

Na směrově nedělených národních silnicích (maximální rychlost 90 km/h) byla průměrná rychlost 84 km/h, podíl překročení rychlosti 37% a podíl překročení rychlosti o více ne 10 km/h 17% (v denních hodinách).

Na průjezdech obcí do 5000 obyvatel (maximální rychlost 50 km/h) byla průměrná rychlost 55 km/h, podíl překročení rychlosti 65% a podíl překročení rychlosti o více než 10 km/h 27% (v denních hodinách), tytéž údaje 59 km/h, 76% a 42% (v nočních hodinách).

U motocyklů byla v r. 2004 na dálnicích (maximální rychlost 130 km/h) průměrná rychlost 126 km/h, podíl překročení rychlosti 34% (v denních hodinách).

Na směrově nedělených národních silnicích (maximální rychlost 90 km/h) byla průměrná rychlost 96 km/h, podíl překročení rychlosti 65% (v denních hodinách).

Na průjezdech obcí do 5000 obyvatel (maximální rychlost 50 km/h) byla průměrná rychlost 61 km/h, podíl překročení rychlosti 77% (v denních hodinách).

Z uvedených čísel vyplývá, že přestože se situace v v překračování povolené rychlosti ve Francii od r. 2000 výrazně zlepšila, což se projevilo i na snížení následků dopravní nehodovosti, stále existuje značný prostor pro další zlepšení stavu v tomto ohledu.

Praktická realizace kontroly rychlosti na komunikacích se provádí na základě rozhodnutí CISR (Comité interministériel de la sécurité routiére) z 9. 7. 2003 o instalaci 100 radarů pro automatickou kontrolu rychlosti do konce r. 2003, dalších 300 do konce r. 2004 a 600 do konce r. 2005, čímž by jejich počet dosáhl 1000 (z toho 700 pevných a 300 mobilních). Tento automatizovaný kontrolní systém umožňuje zjistit přestupek, identifikační údaje viníka, přenést data do sídla odpovědných orgánů s následným vytvořením podkladu pro udělení pokuty. To má velmi příznivý vliv na změnu chování řidičů ve Francii (každý řidič je kontrolován několikrát za měsíc, úroveň nehodovosti se výrazně snižuje).

V Rakousku se sledováním rychlosti zabývá KfV (Kuratorium für Verkehrssicherheit). V r. 2000 u osobních automobilů v obcích (při maximální rychlosti 50 km/h) byla průměrná rychlost 51,3 km/h, 85% rychlost 60 km/h a podíl překročení rychlosti 53,4%, v r. 2004 byly tytéž ukazatele 50,8 km/h, 59 km/h a 50,9%.

Na národních silnicích mimo obce byla v r. 2000 u osobních automobilů v obcích (při maximální rychlosti 100 km/h) průměrná rychlost 88,8 km/h, 85% rychlost 102 km/h a podíl překročení rychlosti 17,9%, v r. 2004 byly tytéž ukazatele 90,3 km/h, 103 km/h a 19,1%.

Na dálnicích byla v r. 2000 u osobních automobilů (při maximální rychlosti 130 km/h) průměrná rychlost 119,6 km/h, 85% rychlost 135 km/h a podíl překročení rychlosti 53,4%, v r. 2004 byly tytéž ukazatele 118,5 km/h, 135 km/h a 22,2%. I v Rakousku se tedy tyto ukazatele postupně snižují, přesto i zde existuje značný prostor k jejich dalšímu zlepšení.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost provozu, rychlost jízdní, měření rychlosti, srovnání
Popis: Mezinárodní srovnání měření jízdních rychlostí v zahraničí.