Mobilita, diskotéková (aj. hudební) kultura a konzumace alkoholu

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Mobilita i diskotéky jsou součástí kultury mladých lidí. Zejména oři nočních návratech z diskoték bývají i řidiči pod vlivem alkoholu (drog) a jsou tak velkým rizikem vzniku dopravních nehod.

K samozřejmostem kultury mladé generace patří dnes trávení volného času mimo domov a aktivity spojené s jízdou automobilem. V rámci těchto aktivit je pro mnoho mladých lidí atraktivní návštěva diskotéky, „techna“ nebo jiné hudební akce. Pro zjednodušení budeme všechny tyto akce zde označovat jako diskotéky. Ve spojení s vydatnou konzumací alkoholu a častým nočním životem vyplývá pro určité skupiny mladých lidí výrazně zvýšené riziko dopravních nehod.

Mobilita a její význam pro mladé lidi ve volném čase
 • Dnešní dané skutečnosti dopravní mobility rozhodujícím způsobem ovlivňují utváření volného času mladých lidí – a také zvyk požívání alkoholických nápojů.
 • Z rámcových podmínek trávení volného času mladých řidičů v perspektivě výzkumu dopravních nehod a bezpečnosti silničního provozu jsou pro období devadesátých let významné následující údaje:
  • Pro nynější generaci dospívajících je vlastnictví pojízdné „káry“ nebo „mašiny“ téměř samozřejmostí. Již v roce 1992 vlastnilo řidičské oprávnění 67% mužů a 56% žen ve věku 18-20 let. Ve skupině 21-25 let to bylo dokonce 83% mužů a 75% žen.
  • Tomu odpovídá skutečnost, že mladí lidé získávají řidičského oprávnění co možná nejdříve.
  • Důležitost mobility pro mladé řidiče se projevuje také v tom, jejich jízdní výkon (počet najetých kilometrů za rok – zejména ve volném čase) je vyšší než průměrná hodnota (počtu najetých kilometrů za rok – ve volném čase) veškerého obyvatelstva.  Zde nepočítáme s řízením automobilu v souvislosti s pracovní činností podnikatelů ap.
Mobilita jako úloha rozvoje mladých lidí
 • Tyto skutečnosti dokládají, že (automobilová) mobilita se stala jedním ze společenských standardů a tím i podstatnou úlohou rozvoje zejména mladistvých.
 • Obzvláště ve vztahu k stejně starým vrstevníkům existuje pro mladistvé silný tlak na zaujetí odpovídajícího sociálního statutu disponováním vozidla a patřičným „jezdeckým uměním“.
Diskotéka jako instituce mladých
 • Diskotéky aj. hudební akce jsou již po více než 20 let pevnou součástí kultury mladých lidí.
 • Nezbytným předpokladem a podmínkou pro tento vývoj byly na straně nabízející technologické inovace, které vedly k zásadním změnám hudebního trhu a průmyslu gramofonových, kompaktních desek a jiných hudebních nosičů.
 • Na straně mladé klientely je trvající trend ke konzumně orientovaným, komercializovaným činnostem volného času rozhodný pro konjunkturu diskoték a dalších hudebních prezentací.
 • Hudební průmysl, zaměřený na hudbu prezentovanou na diskotékách aj. hudebních akcích, se mezitím stal ekonomickým faktorem, který rozhodujícím způsobem spoluformuje a utváří kulturu diskoték.
 • Průzkumy dokládají, že 95% všech mladistvých má zkušenost s diskotékami a asi polovina mladých lidí je navštěvuje často.
Požívání alkoholu na diskotékách
 • Požívání alkoholických nápojů patří spolu s tancem, poslechem hudby a konverzací k náplni času společně strávenému s vrstevníky na diskotékách.
 • K tomu aby se na místo zábavy dostali, absolvují mladí lidé často delší cesty; to platí hlavně o hudebních zábavách na vesnicích a v malých městech.
 • Při těchto jízdách jsou mladí řidiči často pod vlivem alkoholu, zvláště pak při cestách domů.
 • Pro určité skupiny mladých lidí tak vzniká z potřeby (zvyku) požívat alkoholické nápoje, ve spojení s častějšími jízdami automobilem a specifickými zvláštnostmi řízení mladých, velké riziko vzniku dopravních nehod.
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení


Klíčová slova: alkohol, bezpečnost dopravy, dopravní nehodovost, Řidičská způsobilost
Popis: Mobilita i diskotéky jsou součástí kultury mladých lidí. Zejména oři nočních návratech z diskoték bývají i řidiči pod vlivem alkoholu (drog) a jsou tak velkým…