Nepřiměřená rychlost jako příčina nehod mladých řidičů

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Častou příčinou dopravní nehody mladých řidičů (18-25 let) bývá nepřiměřená rychlost. Mužové toho věku tvoří téměř 1/3 řidičů, kteří z důvodu nepřiměřené rychlosti způsobili dopravní nehodu.

Příčina nehody „nepřiměřená rychlost“ je zvláště u mladých řidičů vážným problémem. Podíl 18-25 ti-letých řidičů, kteří v důsledku nepřiměřené rychlosti zavinili dopravní nehodu jak se škodami na zdraví, tak i se ztrátami na životech je v roce 2001 odhadován na 40%. Nehod zapříčiněných nepřiměřenou rychlostí v posledních 10 letech stále přibývá, což souvisí jednak s modernizací vozového parku (na našich silnicích stále přibývá rychlých automobilů i motocyklů) a také s neukázněností zejména mladých řidičů, kteří nedodržují dopravní předpisy.

Nejčastější příčinou dopravních nehod není nepřiměřená rychlost.

  • Již po mnoho let není nepřiměřená rychlost hlavní příčinou nehod v silniční dopravě v ČR, tou je nesprávný způsob jízdy.
  • Ve středu nehodového dění stojí 18-25ti letí řidiči-začátečníci.
  • U nehod osobních automobilů klesá relativní četnost příčiny „rychlost“ se zvyšujícím se věkem řidičů.
  • V ČR se počet dopravních nehod od začátku devadesátých let dramaticky zvýšil. Také zde stojí nehody zapříčiněné rychlostí v popředí jejich příčin.

Tendence zřejmé ze statistiky nehod zapříčiněných nepřiměřenou rychlostí

  • Podíl 15-25ti-letých řidičů, kteří zapříčinili nehodu z důvodu nepřiměřené rychlosti dosahuje ročně téměř 40% ze všech řidičů, kteří zavinili nehodu z důvodu nepřiměřené rychlosti.
  • 18-25ti letí mužové tvoří téměř třetinu všech řidičů, kteří měli vinu na nehodách způsobených nepřiměřenou rychlostí.
Nehody zaviněné řidičem motorového vozidla v ČR v roce 2001 podle délky řidičské praxe
kategorie do 1 roku od 1 do 2 let od 3 do 5 let od 6 do 10 let
nepřiměřená rychlost 4 512 2 773 6 044 6 145
celkový počet nehod 20 274 13 036 31 845 33 408
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: rychlost nepřiměřená, dopravní nehoda
Popis: Častou příčinou dopravní nehody mladých řidičů (18-25 let) bývá nepřiměřená rychlost. Mužové toho věku tvoří téměř 1/3 řidičů, kteří z důvodu nepřiměřené…