Nepřiměřená rychlost jako příčina nehod mladých řidičů

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Příčina nehody „nepřiměřená rychlost“ je zvláště u mladých řidičů vážným problémem. Podíl 18-25 ti-letých řidičů, kteří v důsledku nepřiměřené rychlosti zavinili dopravní nehodu jak se škodami na zdraví, tak i se ztrátami na životech je v roce 2001 odhadován na 40%. Nehod zapříčiněných nepřiměřenou rychlostí v posledních 10 letech stále přibývá, což souvisí jednak s modernizací vozového parku (na našich silnicích stále přibývá rychlých automobilů i motocyklů) a také s neukázněností zejména mladých řidičů, kteří nedodržují dopravní předpisy.

Nejčastější příčinou dopravních nehod není nepřiměřená rychlost.

  • Již po mnoho let není nepřiměřená rychlost hlavní příčinou nehod v silniční dopravě v ČR, tou je nesprávný způsob jízdy.
  • Ve středu nehodového dění stojí 18-25ti letí řidiči-začátečníci.
  • U nehod osobních automobilů klesá relativní četnost příčiny „rychlost“ se zvyšujícím se věkem řidičů.
  • V ČR se počet dopravních nehod od začátku devadesátých let dramaticky zvýšil. Také zde stojí nehody zapříčiněné rychlostí v popředí jejich příčin.

Tendence zřejmé ze statistiky nehod zapříčiněných nepřiměřenou rychlostí

  • Podíl 15-25ti-letých řidičů, kteří zapříčinili nehodu z důvodu nepřiměřené rychlosti dosahuje ročně téměř 40% ze všech řidičů, kteří zavinili nehodu z důvodu nepřiměřené rychlosti.
  • 18-25ti letí mužové tvoří téměř třetinu všech řidičů, kteří měli vinu na nehodách způsobených nepřiměřenou rychlostí.
Nehody zaviněné řidičem motorového vozidla v ČR v roce 2001 podle délky řidičské praxe
kategorie do 1 roku od 1 do 2 let od 3 do 5 let od 6 do 10 let
nepřiměřená rychlost 4 512 2 773 6 044 6 145
celkový počet nehod 20 274 13 036 31 845 33 408

Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení