Nepřiměřeně rychlé jízdy mladých řidičů v cizích vozidlech, které končívají nehodou

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Toto je nová forma kriminality mladistvých, často končí nejen hmotnými škodami ale i zraněními nebo smrtí. Důvody pro takovou krádež bývá sociální desintegrace, nedostatky ve výchově, chybějící pozitvní vzory a sociálně přijatelný žebříček hodnot.
Nová forma kriminality mladistvých
  • Od začátku devadesátých let se u nás objevilo relativně nové, kriminální a často také smrtelně končící hobby – projíždění se v ukradených automobilech.
  • Vozidla se převážně kradou v sídlištích a obytných čtvrtích měst. Potom si s nimi mladí řidiči dělají vyjížďky, často si užívají rychlé jízdy po dálnici.
  • Takový výlet nezřídka končí úplným zničením ukradeného vozidla, a následkem dopravní nehody pak bývají těžká zranění nebo i smrt řidiče a posádky.
  • Pokud k nehodě nedojde, nechávají tito řidiči, kteří se odcizením vozidla dopustili trestného činu, ukradený automobil obvykle tam, kde jim konec jízdy určuje nedostatek paliva.
Sociální prostředí a okolní vlivy těchto mladistvých nehodářů
  • Mnoho těchto mladistvých, kteří kradou auta k takovému  jednorázovému projetí, jsou na útěku ze svého nebo zařízení pro mládež a žijí mimo svoji původní rodinu v prostředí, kde je normální užívat drogy a být bez přístřeší (často poblíž velkých nádraží).
  • Někteří z těchto mladistvých mají za sebou jeden nebo více pobytů v diagnostickém zařízení pro mládež a někteří byli již vyšetřováni a stíháni za trestnou činnost.
Motivy pro zběsilou jízdu končící nehodou
  • Sociální desintegrace na základě vyrůstání v rozvrácených a neúplných rodinách bez potřebného výchovného působení, bez pozitivních příkladů,  s často pochybnou hodnotovou hierarchií a v prostředí závažných a nezvládnutelných rodinných konfliktů, to zpravidla tvoří  pozadí sklouznutí k různým formám kriminality mládeže.
  • Na základě vlastních negativních zkušeností se těmto postiženým mladistvým jeví svět dospělých jako cizí a nepřátelský. Podle názoru dopravních psychologů je tento pud ničení možno chápat jako vědomý útok na automobil jako symbol statutu.
  • Jako hlavní motivy jízdy tohoto typu jsou však vedle „zkoušky odvahy“ specifické pro danou subkulturu především prožívání zvláštního pocitu strachu a touhy jako prostředku proti frustraci a nudě. Dalšími motivy bývá touha po volnosti a příjemné pocity z moci nabyté ovládáním vozidla, zejména při rychlé jízdě.
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení


Klíčová slova: lidský faktor, mládež, nehoda, nerespektování, psychologické faktory, riziko usmrcrní, rychlost nepřiměřená, řidiči mladí
Popis: Toto je nová forma kriminality mladistvých, často končí nejen hmotnými škodami ale i zraněními nebo smrtí. Důvody pro takovou krádež bývá sociální desintegrace…