Nepřiměřeně rychlé jízdy mladých řidičů v cizích vozidlech, které končívají nehodou

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Toto je nová forma kriminality mladistvých, často končí nejen hmotnými škodami ale i zraněními nebo smrtí. Důvody pro takovou krádež bývá sociální desintegrace, nedostatky ve výchově, chybějící pozitvní vzory a sociálně přijatelný žebříček hodnot.
Nová forma kriminality mladistvých
  • Od začátku devadesátých let se u nás objevilo relativně nové, kriminální a často také smrtelně končící hobby – projíždění se v ukradených automobilech.
  • Vozidla se převážně kradou v sídlištích a obytných čtvrtích měst. Potom si s nimi mladí řidiči dělají vyjížďky, často si užívají rychlé jízdy po dálnici.
  • Takový výlet nezřídka končí úplným zničením ukradeného vozidla, a následkem dopravní nehody pak bývají těžká zranění nebo i smrt řidiče a posádky.
  • Pokud k nehodě nedojde, nechávají tito řidiči, kteří se odcizením vozidla dopustili trestného činu, ukradený automobil obvykle tam, kde jim konec jízdy určuje nedostatek paliva.
Sociální prostředí a okolní vlivy těchto mladistvých nehodářů
  • Mnoho těchto mladistvých, kteří kradou auta k takovému  jednorázovému projetí, jsou na útěku ze svého nebo zařízení pro mládež a žijí mimo svoji původní rodinu v prostředí, kde je normální užívat drogy a být bez přístřeší (často poblíž velkých nádraží).
  • Někteří z těchto mladistvých mají za sebou jeden nebo více pobytů v diagnostickém zařízení pro mládež a někteří byli již vyšetřováni a stíháni za trestnou činnost.
Motivy pro zběsilou jízdu končící nehodou
  • Sociální desintegrace na základě vyrůstání v rozvrácených a neúplných rodinách bez potřebného výchovného působení, bez pozitivních příkladů,  s často pochybnou hodnotovou hierarchií a v prostředí závažných a nezvládnutelných rodinných konfliktů, to zpravidla tvoří  pozadí sklouznutí k různým formám kriminality mládeže.
  • Na základě vlastních negativních zkušeností se těmto postiženým mladistvým jeví svět dospělých jako cizí a nepřátelský. Podle názoru dopravních psychologů je tento pud ničení možno chápat jako vědomý útok na automobil jako symbol statutu.
  • Jako hlavní motivy jízdy tohoto typu jsou však vedle „zkoušky odvahy“ specifické pro danou subkulturu především prožívání zvláštního pocitu strachu a touhy jako prostředku proti frustraci a nudě. Dalšími motivy bývá touha po volnosti a příjemné pocity z moci nabyté ovládáním vozidla, zejména při rychlé jízdě.
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: lidský faktor, mládež, nehoda, nerespektování, psychologické faktory, riziko usmrcrní, rychlost nepřiměřená, řidiči mladí
Popis: Toto je nová forma kriminality mladistvých, často končí nejen hmotnými škodami ale i zraněními nebo smrtí. Důvody pro takovou krádež bývá sociální desintegrace…