Nízkorozpočtová opatření

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Mezi nízkorozpočtová opatření patří především ta, při jejichž implementaci není nutné provádět rozsáhlé stavební úpravy. Patří sem tedy opatření provedená pomocí vodorovného a svislého dopravního značení, ostrůvky, provizorní opatření, mobilní zařízení (např. na měření rychlostí) atd. V článku jsou tato opatření podrobně popsána.

Mezi nízkorozpočtová opatření patří především ta, při jejichž implementaci není nutné provádět rozsáhlé stavební úpravy. Patří sem tedy opatření provedená pomocí vodorovného a svislého dopravního značení, ostrůvky, provizorní opatření, mobilní zařízení (např. na měření rychlostí) atd.

Vzhledem ke snížené náročnosti na finanční náklady jsou tato opatření velmi lákavá pro použití při úpravách průtahů měst, ale i v ostatních částech obcí. Je však nutné pečlivě zvážit jejich realizaci, a to především z důvodu skutečného vlivu těchto opatření na chování účastníků silničního provozu a na nehodovost.

Příklady nízkorozpočtových opatření

Opatření provedená pomocí vodorovného dopravního značení

U těchto opatření existují zejména dvě nebezpečí - není za snížených povětrnostních podmínek dobře viditelné a samo o sobě si nevymáhá respekt – je možné ho bez problémů přejíždět. Základem těchto opatření je psychologické působení na řidiče, neboť různými způsoby vytvářejí iluzi opticky užšího prostoru, což nutí řidiče podvědomě zpomalit.

Příkladem opatření jsou:

  • optické zúžení šířky jízdního pruhu před místem vyžadovaného snížení rychlosti (před přechodem, před vjezdem do obce, před zastávkou), popřípadě optické zúžení celého úseku (úprava průtahu)
  • opticko akustické brzdy – příčné pruhy vodorovného značení přes vozovku, které se ve směru jízdy zhušťují, při přejezdu způsobují vibrace a hluk v kabině
  • modifikace-vyznaceni-prechodu-pro-chodce pomocí „trojúhelníků“, které vyvolávají dojem zvýšené plochy přechodu
  • použití barevného vodorovného značení při zdůraznění např. přechodu pro chodce

Opatření provedená pomocí svislého dopravního značení

Svislé dopravní značení je za špatného počasí lépe viditelné než vodorovné dopravní značení viditelné (v případě, že mu necloní žádná zeleň), je však často řidiči nerespektováno. Mezi tato opatření patří:

Opatření provedená pomocí provizorních, mobilních dílů

U provizorních opatření, která jsou provedena z mobilních dílců, je možné, že se opatření realizuje „na zkoušku“ s tím, že se později opraví dle potřeb a provede se v kvalitnější podobě. Mnohdy však na pozdější úpravu nejsou finance ani ochota a provizorní opatření se stává „provizorně trvalým“. Mezi tyto opatření patří:

  • ostrůvky provedené pomocí mobilních dílců
  • okružní křižovatky provedené pomocí mobilních dílců
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: bezpečnost dopravy, infrastruktura dopravní
Popis: Mezi nízkorozpočtová opatření patří především ta, při jejichž implementaci není nutné provádět rozsáhlé stavební úpravy. Patří sem tedy opatření provedená…