Nový výzkum k jízdě s rozsvícenými světly ve dne

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Ing. Pavel Skládaný

Argumenty odpůrců svícení ve dne jsou ve studii EU poraženy

Analýza mnoha mezinárodních výzkumů z pověření Evropské komise dokazuje: Svícení ve dne by mohlo v EU zachránit 5.500 lidských životů ročně - počet zraněných by mohl být snížen o 155.000. I v Rakousku by zavedením svícení ve dne mohlo být zachráněno cca 60 obětí dopravních nehod ročně a náklady nehod sníženy o 2,5 miliardy šilinků ročně.

Aktuální údaje, které konstatoval a 3.dubna 1998 ve Vídni přednesl profesor Koornstra, ředitel SWOV (Holandský institut pro bezpečnost silničního provozu), z pověření Evropské komise v rámci rozsáhlé mezinárodní studie, potvrzují dřívější tvrzení KfV.

Kuratorium pro bezpečnost silničního provozu proto obnovuje „starou“ výzvu, v Rakousku zákonně zakotvit povinnost jízdy s rozsvícenými světly ve dne.

Efekty jízdy s rozsvícenými světly ve dne a vlivy na bezpečnost silničního provozu jsou diskutovány již od 60.let. Přes mnoho plošných pokusů a povinné zavedení v některých zemích, jako Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Maďarsko a Kanada a veskrze kladné zkušenosti zůstávají na vědecké úrovni pochybnosti o věrohodnosti různých doprovodných výzkumů. Toto bylo dáno především těžko srovnatelnými podmínkami pokusů a částečně chybnými statistickými vyhodnoceními.

Aby bylo konečně možné získat globální a fundované výpovědi, podpořila Evropská komise provedení studie SWOV, v níž byly dosavadní výzkumy nově vyhodnocovány. Nadto byly provedeny rozsáhlé přídavné analýzy a odhad poměru náklady/užitek při zavedení povinnosti denního svícení.

Autorem studie, prof. Koornstra (SWOV), byla vypracována zpráva, kterou je možno bez pochybností označit za dosud nejrozsáhlejší a nejlépe fundované dílo k tomuto tématu, které poskytuje významné závěry.

Koornstra re-analyzuje a opětovně vyhodnocuje 24 stávajících studií a

 • posuzuje všechny disponibilní studie stejnou statistickou metodou, slaďuje metodologické rozdíly, resp. interpretaci dat,
 • kompenzuje postulované souvislosti mezi geografickou šířkou a efektem denního svícení (statisticky signifikantně),
 • dochází k závěru, že při 100% používání denního svícení by mohlo být v Evropě ušetřeno
  • 24,6 % mrtvých, tj. 5.500 mrtvých,
  • 20,0 % zraněných, tj. 155.000 zraněných a
  • 12,4 % vícenásobných nehod ve dne.
 • konstatuje kladné vlivy stejnou měrou i pro chodce a cyklisty (statisticky signifikantně)
 • dokládá, že pro motocyklisty, pro něž je povinnost denního svícení již zavedena, nevzniknou negativní efekty,
 • odhaduje společenský užitek denního svícení pro EU ve výši min. 67 miliard šilinků (Rakousko: přibližně 2,5 miliardy šilinků)
 • tím získává poměr náklady/užitek v hodnotě 1:1,8
 • na základě zkušeností z Rakouska a Holandska varuje před zákonným zavedením denního svícení bez technických úprav vozidel a rozsáhlých informačních kampaní
 • informuje, že firmy jako Saab, Volvo, jakož i General Motors jsou již na technické úpravy vozidel připraveny.

Na základě těchto výsledků dává profesor Koornstra následující doporučení Evropské unii:

 • Míra potenciální úspory mrtvých a zraněných, jakož i společenské užitky ukazují, že zavedení denního svícení je v Evropské unii žádoucí a naléhavě nutné.
 • Mělo by se jednat o „automatické svícení“, tj. světlomety se rozsvítí automaticky po startu, přičemž se použijí stávající tlumená světla (v první fázi žádné speciální žárovky).

„Tato čísla mají být dostatečně pádným důvodem k rychlému zavedení denního svícení v Rakousku“, říká Franz Bogner, ředitel Kuratoria pro bezpečnost silničního provozu. „Vývoj nehodovosti v prvních třech měsících tohoto roku zadávají důvod k optimismu; především po snížení hranice alkoholu na 0,5 promile pozorujeme pokles nehod s účastí alkoholu. Co ovšem nyní chybí, abychom nehodovost dále snižovali a konsolidovali, jsou dodatečná navzájem sladěná opatření k tvorbě veřejného povědomí a ke zvýšení disciplíny.“

Výhody svícení ve dne jsou podle KfV nezpochybnitelně dokázány a argumenty odpůrců překonány. Nyní je na politice, aby udělala správné závěry a pokud možno jednala rychle.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení