Odkazy - Cyklistická doprava

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


jedná se o přehled internetových odkazů, které jsou nějakým způsobem propojeny s cyklistickou. Všechny odkazy jsou rovněž umístěny na www.cyklostrategie.cz


Informace o cyklistické dopravě lze také vyhledat prostřednictvím těchto odkazů:

Priorita 1: Rozvoj cyklistiky jako rovnocenného prostředku dopravní obsluhy území

Priorita 2: Rozvoj cyklistiky pro posílení cestovního ruchu

Priorita 3: Rozvoj cyklistiky pro posílení ochrany životního prostředí a zdraví

Programy a instituce, zabývající se využitím opuštěných železnic na stezky pro bezmotorovou dopravu v zahraničí

Priorita 4: Zajištění koordinace s dalšími resorty a subjekty

Další organizace, webové stránky a partneři

Odkazy na zahraniční stránky

Velká Británie

 • National Cycling Strategy - Webová stránka Narodní cyklostrategie poskytuje informace o propagaci cyklistiky a také v maximalní šíři propojuje toto téma s dalšími příbuznými oblastmi a představuje užitečné metodiky: www.nationalcyclingstrategy.org.uk , www.nationalcyclenetwork.org.uk
 • SUSTRANS (SUStainable TRANSport) je organizace, která koordinuje budovaní národní cyklistické sítě a program Bezpečných cest do škol (Safe Routes to Schoo). Mají podrobné informace k plánům zaměřeným na cesty dětí do škol (travel plans for schools) atd..: www.sustrans.org.uk
 • Velká Británie: http://observer.guardian.co.uk/cash/story/0,6903,1548533,00.html
 • Velká Británie, Civil engineer Stuart Hodgkiss went to Lincoln, instructed to emulate schemes such as this: "If cyclists manage to avoid the lollipop signs, lamp posts and pedestrians, the parked vehicles would get them in the end.": http://news.bbc.co.uk/1/hi/in_pictures/4794198.stm
 • Cyclists’ Touring Club (CTC). Poskytuje poradenství pro cyklisty z hlediska pojištění, právních a technických otázek. Koordinuje také skupinu pro politiku veřejných záležitostí ( public affairs policy group: C-PAG, která představuje hlas a potřeby cyklistů ve Velké Británii (mj.): www.ctc.org.uk
Kanada
 • Kanada, Road Space Reallocation / Roadway Design and Management To Support Transportation Alternatives / TDM Encyclopedia Cycling Improvements Strategies to Make Cycling Convenient, Safe and Pleasant: www.vtpi.org/tdm/tdm93.htm
 • TRENDY A POLITIKA CYKLISTICKÉ DOPRAVY V KANADSKÝCH MĚSTECH Jedná se o finální verzi práce Johna Puchera a Ralpha Buehlera, která popisuje cyklistické programy a trendy ve větších kanadských městech. Studie dokazuje, že města, která investovala do infrastruktury a programů pro cyklisty, zaznamenala nárůst cyklistické dopravy. Práce uvádí doporučení pro plánování cyklistických strategií, jejichž cílem je navýšit podíl cyklistiky především v městském prostředí: www.vtpi.org/pucher_canbike.pdf

European Projects

International initiatives

National initiatives

Ostatní:

 • COST is one of the longest-running instruments supporting co-operation among scientists and researchers across Europe. COST now has 35 member countries and enables scientists to collaborate in a wide spectrum of activities in research and technology: www.cost.esf.org
 • Výzkum profesorky Jennifer Dill z Portland State University - rozbor vlivů, jaké má městská forma a propojenost silniční sítě na nemotorovou dopravu: http://web.pdx.edu/~jdill/research.htm
 • Výzkum profesorky Jennifer Dill z Portland State University - jakým způsobem ovlivňuje zřízení cyklistické infrastruktury podíl denní cyklistické dopravy: http://web.pdx.edu/~jdill/Dill_ACSP_paper_2003.pdf
 • Výzkum profesorky Jennifer Dill z Portland State University - Výzkum upřesňuje jak vytipovat komunikace nebo trasy vhodné pro pěší a cyklistickou dopravu a upravit městský I venkovský prostor pro jízdu na kole a chůzi. Výzkumné práce pokračují, nové výsledky tedy budou připojeny v rámci aktualizace později: http://web.pdx.edu/~jdill/Dill%20Carr%20TRR%201828.pdf

Jiné – něco ke kolům:

 • Sortiment prodávaných vozíků za kolo: www.dveplusdve.cz
 • You could get a tax free new bike at up to 50% off the recommended retail price*. The Government’s Green Transport Plan allows you to lease a bike off your employer, exempt of Income Tax, National Insurance and VAT. You get to have fun cycling to work and get fitter in the process: www.cyclescheme.co.uk/
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: cyklista, doprava cyklistická
Popis: jedná se o přehled internetových odkazů, které jsou nějakým způsobem propojeny s cyklistickou. Všechny odkazy jsou rovněž umístěny na www.cyklostrategie.cz