Opatření pro vyšší bezpečnost cyklistů

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Budování cyklostezek vede ke snížení počtu nehod jízdních kol na úsecích mezi křižovatkami, počet nehod na samotných křižovatkách však v jejich důsledku většinou narůstá. To platí především na silnicích s jednostranou obousměrnou cyklistickou stezkou.

Zdroj: www.swov.nl

Nejdůležitějším bodem v zajišťování bezpečnosti cyklistiky je:

 • snížení počtu nehod cyklistů s potenciálními objekty srážky – pomocí změn podoby infrastruktury;
 • snížení nebezpečí plynoucího z těchto srážek za pomoci:
  • infrastrukturálních opatření,
  • stanovení pravidel chování pro cyklisty a/nebo subjekty srážky, či jiných způsobů vedoucích k ovlivnění chování.

Kromě toho je důležité zmínit také údržbu jízdního kola, která může přispět k jeho větší:

 • viditelnosti,
 • ovladatelnosti,
 • ochraně proti zranění.

Ochrana proti zranění může být dosažena také jinými prostředky, například nošením cyklistické helmy.

Infrastruktura: zamezení srážek, zaručení jejich větší bezpečnosti

Důležitým způsobem redukce rizika hrozícího cyklistům je zaručení bezpečnější infrastruktury pomocí:

 • opatření, která zaručí maximální možné oddělení cyklistické dopravy od dopravy motorových vozidel;
 • opatření, která zaručí kontrolu rychlosti motorových vozidel v situacích, v nichž dochází k setkávání cyklistů a motoristů.

Budování cyklostezek vede ke snížení počtu nehod jízdních kol na úsecích mezi křižovatkami, počet nehod na samotných křižovatkách však v jejich důsledku většinou narůstá. To platí především na silnicích s jednostranou obousměrnou cyklistickou stezkou.

"Průvodce designem pro cyklistice vstřícnou infrastrukturu" (Design guide for a cyclist-friendly infrastructure) vydaný institucí CROW obsahuje požadavky a doporučení týkající se návrhů opatření pro cyklisty

Těmito opatřeními jsou:

 1. nejvyšší rychlost 30 km/h v rezidenčních ulicích, se zavedením opatření na snížení rychlosti,
 2. nejvyšší rychlost 60 km/h na silnicích mimo město, se zavedením opatření na snížení rychlosti,
 3. pravidlo přednosti v jízdě pro cyklisty přijíždějící zprava,
 4. regulace pravidla přednosti v jízdě na všech křižovatkách vně dopravně zklidněných oblastí,
 5. sjednocení práva přednosti v jízdě na okružních křižovatkách,
 6. povinnost mopedů užívat ve městech vozovku namísto cyklostezky.

Vzdělávání, především v rámci školní docházky

Odměnou za bezpečnost cyklistů na silnici je:

 • změna chování motoristů k cyklistům (prostřednictvím výuky v autoškolách, informačních kampaní);
 • změna chování cyklistů.

Chování cyklistů může být změněno kvalitnější výukou dopravní výchovy, která se bude ve svých obsazích soustředit na odpovídající věkové skupiny. V praxi je to pravidlem zřídka, s výjimkou dopravní výchovy orientované na děti na prvním stupni základních škol.

Cyklistické helmy: přijaté pouze u malých dětí

Nošení cyklistické helmy napomáhá prevenci vážných zranění, především u dětí mladšího věku a závodních cyklistů.

Stav jízdního kola

Studie jízdních kol umístěných v držácích na kola ukázala, že jízdní kola jsou často ve špatném technickém stavu (van Kampen 1993).

závada %
nefunkční světlo 30
poškozené brzdy 10
poškozený rám 10

Je obtížné objektivně stanovit faktory, které by vyjádřily vliv těchto defektů na dopravní nehodovost. Cyklisté zúčastnění v nehodách učinili následující odhad:

Odpovědi dotazovaných cyklistů ošetřených nebo přijatých k ošetření v nemocnici (1995 a 1996).
věk % zavinění díky závadě na jízdním kole
< 12 let 4
>= 12 let 7

Stejný průzkum také ukázal, že:

 • tři čtvrtiny spolujezdců mladších dvanácti let strčilo nohu do drátů kola,
 • 14 % zraněných cyklistů ve věku 12 let a více zmínilo špatný stav vozovky jako příčinu dopravní nehody.
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: cyklista, nehodovost, opatření
Popis: Článek se stručně zabývá faktory přispívajícími ke zvýšení bezpečnosti cyklistů.