Osvětové a informační aktivity pro řidičskou veřejnost

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Systematické informování veřejnosti o nejrůznějších aspektech bezpečnosti silničního provozu je jedním z nástrojů ovlivňování chování řidičů.

Jednou z možností působení na chování řidiče je systematické informování o různých aspektech bezpečnosti silničního provozu. Výzkumy prokázaly (např. SARTRE), že řidiči se často dopouštějí přestupku či nesprávného chování proto, že nejsou správně informováni o důvodu a významu určitého opatření. Nejvýraznějším příkladem může být používání bezpečnostních pásů – značná část řidičů oslovených v průzkumech SARTRE (1991, 1996, 2002) si neuvědomovala význam pásů pro ochranu při nehodě, neznali rizika zranění při nízkých rychlostech nebo pravděpodobnost nehody při krátkých cestách, naopak kladli důraz na ojedinělé nežádoucí účinky při použití pásu.
Více o problematice vzdělávání a informování řidičské veřejnosti v příspěvcích Bezpečnostní informační kampaně pro účastníky silničního provozu, Působení médií na chování účastníků silničního provozuProjekt CAST .

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: řidiči, chování za jízdy, bezpečnost dopravy, bezpečnostní kampaň
Popis: Systematické informování veřejnosti o nejrůznějších aspektech bezpečnosti silničního provozu je jedním z nástrojů ovlivňování chování řidičů.