Používání zádržných systémů podle typu komunikace

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.K základnímu srovnání míry používání zádržných systémů slouží Graf 1 (rok 2005) a Graf 2 (rok 2006). V uvedených grafech jsou tři skupiny osob ve vozidlech – řidiči, spolujezdci vpředu a spolujezdci vzadu (dospělí). V každém grafu je uvedena míra používání bezpečnostních pásů na třech kategoriích komunikací – intravilán (celkem ve všech městech), silnice I. třídy v extravilánu a silnice II. třídy v extravilánu. Ze srovnání obou grafů vyplývá výrazné zvýšení míry používání bezpečnostních pásů na všech typech komunikací. Dobře patrné je i smazání rozdílu mezi intravilánem a extravilánem – v roce 2005 byla ve městech míra používání bezpečnostních pásů až o 10% nižší než v extravilánu. V roce 2006 došlo právě v intravilánu k největšímu nárůstu míry používání bezpečnostních pásů a výsledkem je míra jejich používání zhruba 90% u řidičů a spolujezdců vpředu v intravilánu a na silnicích I. třídy v extravilánu. Na silnicích II. třídy byla v roce 2006 míra používání bezpečnostních pásů zhruba o 5% nižší než v intravilánu a na silnicích I. třídy v extravilánu.

Míra používání bezpečnostních pásů dospělými spolujezdci na zadních sedlech byla v roce 2005 velmi nízká (16 – 30% podle typu komunikace). V roce 2006 došlo k výraznému zvýšení míry používání pásů až na hodnoty přes 50% (53 – 57% podle typu komunikace). I přes toto významné zlepšení je stále míra používání bezpečnostních pásů na zadních sedadlech nízká oproti míře používání pásů řidiči a spolujezdci vpředu.

Graf 1: Používání zádržných systémů podle typu komunikace v roce 2005

Graf 2: Používání zádržných systémů podle typu komunikace v roce 2006


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení