Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Ve dnech 9. a 10. 2. 2015 proběhlo pravidelné proškolení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, kterého se zúčastnilo 10 auditorů. Školení proběhlo v souladu s platnými předpisy, harmonogram školení byl odsouhlasen Ministerstvem dopravy.


Ve dnech 9. a 10. 2. 2015 proběhlo pravidelné proškolení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací, kterého se zúčastnilo 10 auditorů. Školení proběhlo v souladu s platnými předpisy, harmonogram školení byl odsouhlasen Ministerstvem dopravy.

obrázek:pravidelne skoleni auditoru bezpecnosti pozemnich komunikaci obrazek 1

Cílem pravidelného školení auditorů bezpečnosti je prohloubení znalostí v oblasti bezpečnosti, legislativy a aktuálních trendů v oblasti navrhování pozemních komunikací. Absolvování tohoto školení je nutné pro prodloužení povolení k výkonu činnosti auditora bezpečnosti pozemních komunikací, jehož povolení příslušný auditor získal po úspěšném složení zkoušky na MD dle §18h zákona č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a do 3 let od jeho získání má povinnost absolvovat tento typ školení.

obrázek:pravidelne skoleni auditoru bezpecnosti pozemnich komunikaci obrazek 2

Školení bylo zaměřeno na zopakování obecných znalostí o nástrojích bezpečné dopravní infrastruktury, o vývoji nehodovosti u nás i ve srovnání s dalšími zeměmi, o nových legislativních podkladech a jejich aktualizacích. Současně bylo předmětem školení předání poznatků o provádění auditů bezpečnosti a bezpečnostních inspekcí na silnicích nižších tříd. Doplňkovou analýzou bezpečnostní inspekce je sledování a vyhodnocení dopravních konfliktů, proto byla i tato problematika představena.

obrázek:pravidelne skoleni auditoru bezpecnosti pozemnich komunikaci obrazek 3

Mezi přednášky externistů patřila problematika bezbariérového řešení staveb, dále problematika nasvětlení přechodů a nové trendy v utváření pozemních komunikacích.

Účastníky také zaujaly přednášky týkající se povrchových vlastností vozovek ve vztahu k bezpečnosti, aktuální problémy s cyklodopravou, nebo problematika železničních přejezdů, kterou není možné opominout.

Nejvíce diskuzí probíhalo nad příklady z praxe, kde se potvrdila odbornost a praxe zúčastněných.

 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: školení auditorů bezpečnosti
Popis: Pravidelné školení auditorů bezpečnosti pozemních komunikací