Problematika airbagů

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Zdroj: www.swov.nl

Účinnost airbagů je méně jednoznačná než bezpečnostních pásů. Jejich přidaná hodnota je v porovnání s bezpečnostními pásy malá. Přední airbag je účinný pouze v případě čelní a téměř čelní srážky; v žádném případě není náhradou bezpečnostního pásu. Následující text se týká pouze předních airbagů.

Efektivita předních airbagů: malá přidaná hodnota oproti bezpečnostním pásům

Data posuzující účinnost jsou převzata z amerického výzkumu (Evans, 1991).

Krok.. Výsledky v % menší pravděpodobnosti vážného zranění
od nepoutání se k poutání se bezpečnostním pásem 41
od nepoutání se bezp. pásem k užití pouze airbagu 17
od poutání se bezp. pásem ke kombinaci pásu a airbagu 8

Tato data se vztahují na airbagy americké (plné, full size) velikosti. Menší airbagy evropské výroby jsou pravděpodobně méně účinné.

Pokud by v Nizozemí byla všechna vozidla vybavena airbagem, bylo by v roce 1994 mezi pasažéry sedícími v přední části vozidla o 12 % méně obětí. To představuje 55-80 mrtvých a 380-550 hospitalizovaných. Podobná redukce počtu obětí by nastala, pokud by se užívání předního bezpečnostního pásu zvýšilo o 20 %, na 95 %. Dvacetiprocentní nárůst užívání bezpečnostních pásů je tedy stejně efektivní jako užívání airbagů. To je dáno nízkou přidanou hodnotou airbagů v porovnání s bezpečnostními pásy (Polak & Schoon, 1994).

Airbagy nemají vliv na používání bezpečnostních pásů

Průzkumy ve Spojených Státech ukázaly, že rozdíly v používání bezpečnostních pásů mezi řidiči vozidel bez airbagů nebo s airbagy jsou pouze v míře několika procent (Wells & Williams, 1993). V Nizozemí používání bezpečnostních pásů stále narůstá, přestože je stále více automobilů a dodávek vybavováno airbagy. Obávaný pokles v používání bezpečnostních pásů dosud nenastal.

Nerentabilita airbagů

Hrubý výpočet ukazuje, že poměr výnosů a nákladů je u airbagů přibližně jedna ku třem. To však neznamená, že by airbagy nedokázaly zabránit značnému utrpení, především v případě vážných dopravních nehod.

Zranění způsobená airbagy

Airbagy nejenom zamezují vážným zraněním, ale mohou také zranění způsobovat (IIHS, 1993). K obvykle lehkým zraněním dospělých osob dochází během aktivace airbagu, především pokud pasažéři nejsou připoutáni bezpečnostním pásem, a sedí proto nakloněni příliš dopředu.

Ukázalo se také, že během několika posledních let bylo airbagem usmrceno velké množství dětí; ve Spojených Státech to bylo do roku 1996 pravděpodobně až 30 obětí (Huijskens, 1997). Jednalo se především o děti nižšího věku usazené na předním sedadle v dětských sedačkách proti směru jízdy. Proto musí být ve vozidlech vybavených airbagy dětské autosedačky umístěny na zadních sedadlech. V evropských státech bylo ujednáno, že ve vozidlech vybavených airbagy je viditelná varovná nálepka.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení