Problematika airbagů

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Účinnost airbagů je méně jednoznačná než bezpečnostních pásů. Článek se zabývá pozitivními i negativními vlivy airbagů v případě dopravních nehod.


Zdroj: www.swov.nl

Účinnost airbagů je méně jednoznačná než bezpečnostních pásů. Jejich přidaná hodnota je v porovnání s bezpečnostními pásy malá. Přední airbag je účinný pouze v případě čelní a téměř čelní srážky; v žádném případě není náhradou bezpečnostního pásu. Následující text se týká pouze předních airbagů.

Efektivita předních airbagů: malá přidaná hodnota oproti bezpečnostním pásům

Data posuzující účinnost jsou převzata z amerického výzkumu (Evans, 1991).

Krok.. Výsledky v % menší pravděpodobnosti vážného zranění
od nepoutání se k poutání se bezpečnostním pásem 41
od nepoutání se bezp. pásem k užití pouze airbagu 17
od poutání se bezp. pásem ke kombinaci pásu a airbagu 8

Tato data se vztahují na airbagy americké (plné, full size) velikosti. Menší airbagy evropské výroby jsou pravděpodobně méně účinné.

Pokud by v Nizozemí byla všechna vozidla vybavena airbagem, bylo by v roce 1994 mezi pasažéry sedícími v přední části vozidla o 12 % méně obětí. To představuje 55-80 mrtvých a 380-550 hospitalizovaných. Podobná redukce počtu obětí by nastala, pokud by se užívání předního bezpečnostního pásu zvýšilo o 20 %, na 95 %. Dvacetiprocentní nárůst užívání bezpečnostních pásů je tedy stejně efektivní jako užívání airbagů. To je dáno nízkou přidanou hodnotou airbagů v porovnání s bezpečnostními pásy (Polak & Schoon, 1994).

Airbagy nemají vliv na používání bezpečnostních pásů

Průzkumy ve Spojených Státech ukázaly, že rozdíly v používání bezpečnostních pásů mezi řidiči vozidel bez airbagů nebo s airbagy jsou pouze v míře několika procent (Wells & Williams, 1993). V Nizozemí používání bezpečnostních pásů stále narůstá, přestože je stále více automobilů a dodávek vybavováno airbagy. Obávaný pokles v používání bezpečnostních pásů dosud nenastal.

Nerentabilita airbagů

Hrubý výpočet ukazuje, že poměr výnosů a nákladů je u airbagů přibližně jedna ku třem. To však neznamená, že by airbagy nedokázaly zabránit značnému utrpení, především v případě vážných dopravních nehod.

Zranění způsobená airbagy

Airbagy nejenom zamezují vážným zraněním, ale mohou také zranění způsobovat (IIHS, 1993). K obvykle lehkým zraněním dospělých osob dochází během aktivace airbagu, především pokud pasažéři nejsou připoutáni bezpečnostním pásem, a sedí proto nakloněni příliš dopředu.

Ukázalo se také, že během několika posledních let bylo airbagem usmrceno velké množství dětí; ve Spojených Státech to bylo do roku 1996 pravděpodobně až 30 obětí (Huijskens, 1997). Jednalo se především o děti nižšího věku usazené na předním sedadle v dětských sedačkách proti směru jízdy. Proto musí být ve vozidlech vybavených airbagy dětské autosedačky umístěny na zadních sedadlech. V evropských státech bylo ujednáno, že ve vozidlech vybavených airbagy je viditelná varovná nálepka.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: airbag, následky nehody
Popis: Účinnost airbagů je méně jednoznačná než bezpečnostních pásů. Článek se zabývá pozitivními i negativními vlivy airbagů v případě dopravních nehod.