Projekt CAST

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Text stručně představuje projekt 6. rámcového programu EU - CAST (Campaigns and Awareness-raising Strategies for Traffic Safety). Uvádí základní cíle projektu - vyvinutí nástroje pro evaluaci bezpečnostních informačních kampaní, který umožní statistický odhad účinku kampaní na nehodovost, a postoje a chování účastníků silničního provozu.

(CAST je akronym pro Campaings and Awarenes-raising Strategies in Traffic Safety)

Strategické cíle

Projekt CAST byl navržen ve formě Specificky cíleného výzkumného projektu, jehož účelem je uspokojení požadavků Evropské komise pro zvyšování bezpečnosti v dopravě pomocí efektivních kampaní pro bezpečnost silničního provozu. Projekt vytvoří nástroje pro vyhodnocování a nástroje pro navrhování masmediálních kampaní pro bezpečnost silničního provozu. Tyto nástroje umožní Evropské komisi vytvářet a implementovat takové kampaně a vyhodnocovat jejich (izolovaný) vliv na dopravní nehodovost i na jiné indikátory bezpečnosti. Projekt bude následně tyto nástroje validizovat testováním vyhodnocovacích nástrojů na kampani placené Evropskou unií (EUCHIRES) a využitím nástrojů pro navrhování k vytvoření a implementaci pan-evropské kampaně na podporu implementace nově zaváděných opatření.

V současné době je k dispozici značné množství výzkumů o vlivech masmediálních kampaní, což umožňuje formulovat osvědčené postupy (best practices) pro vytváření a vyhodnocování kampaní. Některé studie zkoumaly vliv kampaní pomocí vývoje dopravní nehodovosti, avšak většina výzkumů se zaměřuje na měření vnímání, akceptace a známosti kampaní. V každém případě se objevuje urgentní potřeba vyhodnocovacího výzkumu, který by dokázal izolovat vlivy masmediálních kampaní na počet dopravních nehod a jiné indikátory od vlivů dalších aktivit směrem k bezpečnosti silničního provozu, jako je např. kontrola. Toho je možné dosáhnout určením relativního příspěvku masmediálních kampaní v integrovaných kampaních, které typicky zahrnují řadu dalších aktivit včetně kontroly. Dostupnost jasných vědeckých informací o efektivitě i rentabilitě izolovaných vlivů kampaní je předpokladem pro navrhování budoucích kampaní nejefektivnějším možným způsobem. Nástroj pro vyhodnocování, který by mohl produkovat takové informace doposud chybí, přičemž by mohl přispět k dalšímu podpůrnému nástroji pro navrhování kampaní nejlepším možným způsobem.

Participanti

 • Institut Belge pour la Sécurité Routière asbl (IBSR/BIVV), Belgium (koordinátor projektu)
 • Transportøkonomisk institutt (TØI), Norway
 • Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (INRETS), France
 • Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI), Sweden
 • La Prevention Routiere Internationale (PRI), Portugal
 • Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt), Germany
 • Danish Transport Research Institute (DTF), Denmark
 • FACTUM Chaloupka & Risser OHG (FAC), Austria
 • RST-SIPSiVi srl (RST-SIPSiVi), Italy
 • Limburgs Universitair Centrum, Transportation Research Institute (IMOB), Belgium
 • Ministry of Transport, Public Works and Water Management, (Min. of Transport NL) The Netherlands
 • Prevenção Rodoviária Portuguesa (PRP), Portugal
 • Instytut Badawczy Dróg I mostów (IBDiM), Poland
 • Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), The Netherlands
 • Swiss Council for Accident Prevention (bfu), Switzerland
 • Universidade Técnica de Lisboa / Faculdade de Motricidade Humana (UTL/FMH), Portugal
 • Centrum dopravního výzkumu (CDV), Czech Republic
 • University of Thessaly (UTh), Greece
 • University of Ljubljana Faculty of Arts (ULFF), Slovenia
Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení


Klíčová slova: bezpečnostní kampaň, Cíl, nehodovost, metoda statistická
Popis: Text stručně představuje projekt 6. rámcového programu EU - CAST (Campaigns and Awareness-raising Strategies for Traffic Safety). Uvádí základní cíle projektu …