Prvky pasivní bezpečnosti - postoje a příčiny

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Dokument obsahuje výsledky projektu SARTRE 3 týkající se postojů českých řidičů k používání bezpečnostních pásů - zda sami důsledně pásy používají, zda trvají na použití dětského zádržného systému, vezou-li dítě, a jaké jsou jejich názory na tuto problematiku.

Výsledky projektu SARTRE 3 - používání bezpečnostních pásů a sedaček

Část rozhovoru v průzkumu [createItem(352);?>] se věnovala problematice bezpečnostních pásů. Respondenti zde uváděli, zda je jimi jejich vozidlo vybaveno, zda je oni sami používají a zda byli za jejich nepoužití v poslední době sankcionováni, jestli používají dětské zádržné systémy, když vezou ve svém vozidle děti, a zda se ztotožňují s některými názory a postoji týkajícími se bezpečnostních pásů.

Vybavenost vozidel bezpečnostními pásy se průběžně zlepšuje, nyní již 70,1% řidičů uvedlo, že jejich vozidlo je vybaveno pásy vpředu i vzadu (tabulka 1, graf 1). V používání tohoto vybavení však zdaleka takový pokrok nenastal (tabulka 2, graf 2). Podíl řidičů, kteří pásy používají vždy, je mimo obec stále stejný jako v roce 1996 (necelé tři čtvrtiny na dálnici a okolo dvou třetin na ostatních silnicích), v obci se zvedl z 39,8% na 46,6%, což je velmi málo ( v mezinárodním srovnání je Česká republika na osmnáctém místě; ve více než třetině zkoumaných zemí vždy používá v obci pásy přes 80% řidičů). Je evidentní, že řidiči nejsou dostatečně informováni o důležitosti pásů zejména při nižších rychlostech; mnozí je používají pouze na komunikacích s vyšší rychlostí. Výsledky dotazování korespondují s výsledky systematického pozorování, které provádělo Centrum dopravního výzkumu: v roce 2002 byl podíl připoutaných řidičů na dálnici 81%, na ostatních komunikacích mimo obec 63% a ve městě 43%.

Kontrola je v tomto ohledu stále stejně nedostatečná, podobně jako v roce 1996 přes 90% respondentů uvedlo, že v posledních třech letech nebylo nijak sankcionováno za nepoužití pásu.

Pozn.: Dále uvedené tabulky, grafy a data jsou výsledkem projektu SARTRE 3

Tabulka 1: Je auto, které řídíte nejčastěji, vybaveno bezpečnostními pásy?
  pouze vpředu vpředu i vzadu ne
1991 6,8% 23,4% 8,6%
1996 52,3% 45,5% 2,0%
2002 28,7% 70,1% 1,2%
obrázek:graf 1 podil automobilu vybavenych bezpecnostnimi pasy na vsech 1

Graf 1: Podíl automobilů vybavených bezpečnostními pásy na všech sedadlech (mezinárodní srovnání, v %)

Tabulka 2: Používáte bezpečnostní pásy, když toto auto řídíte na různých typech silnic?
  nikdy zřídka občas často velmi často Vždy neví/auto není vybaveno
Na dálnici 1991 1,4% 0,9% 1,5% 1,9% 4,8% 80,0% 8,6%
1996 3,4% 2,4% 3,2% 6,3% 6,8% 74,6% 3,3%
2002 2,1% 2,0% 3,2% 5,9% 7,9% 74,6% 4,2%
Mimo obec 1991 1,3% 1,3% 2,4% 4,7% 6,3% 75,2% 8,6%
1996 3,2% 4,2% 7,0% 10,8% 8,6% 64,1% 2,1%
Na hlavní silnici 2002 2,1% 3,7% 4,8% 7,3% 11,4% 68,6% 2,1%
Na vedlejší silnici 2002 3,0% 5,5% 8,5% 8,0% 14,7% 58,4% 1,9%
V obci 1991 10,6% 17,7% 14,7% 7,7% 8,7% 31,7% 8,6%
1996 9,2% 14,1% 11,2% 11,1% 12,5% 39,8% 2,1%
2002 6,2% 9,9% 11,3% 9,9% 14,2% 46,6% 1,9%
obrázek:graf 2 podil ridicu kteri uvadeji ze vzdy pouziji pas mezina 1

Graf 2: Podíl řidičů, kteří uvádějí, že vždy použijí pás (mezinárodní srovnání, v %)

Analýza potvrdila souvislost používání bezpečnostních pásů s nehodovostí (graf 3) - řidiči, kteří v obci (a až na několik výjimek i na ostatních komunikacích) vždy používají bezpečnostní pás, měli v posledních třech letech méně nehod než ostatní skupiny.

obrázek:graf 3 vyskyt nehod podle frekvence pouzivani pasu v obci v 1

Graf 3: Výskyt nehod podle frekvence používání pásů v obci (v %)

Skupina řidičů, kteří v obci vždy používají bezpečnostní pás, se neliší věkovým složením a i jízdní výkony odpovídají celkové struktuře, je v ní však poněkud větší podíl žen (43,7%, zatímco v celém souboru je 36,1% žen). S tím zřejmě souvisí i vyšší výskyt dalších příznivých charakteristik v této skupině, jako méně časté porušování rychlostních limitů a riskantní předjíždění nebo těsné následování vozidla vpředu, naopak častější dodržení přednosti chodců na přechodu. Požívání alkoholu před jízdou je v této skupině méně frekventované, stejně tak telefonování za jízdy

Mimořádně špatné výsledky byly zjištěny v používání dětských sedaček, kde se Česká republika zařadila na třetí nejhorší místo v Evropě (tabulka 3, graf 4). Vyloučíme-li respondenty, kteří nikdy nevozí děti, vždy trvá na použití dětského zádržného systému 60% dotčených řidičů; ve více než polovině zkoumaných zemí je to 81 - 97% řidičů.

Tabulka 3: Když vezete ve svém autě dítě (děti), musí sedět v dětské bezpečnostní sedačce nebo použít bezpečnostní pásy?
ano, vždy obvykle ano někdy ano nikdy nikdy nevozí děti neví
39,4% 17,3% 5,4% 3,8% 32,2% 1,9%
obrázek:graf 4 podil ridicu ze skupiny ktera alespon nekdy vozi deti 1

Graf 4: Podíl řidičů (ze skupiny, která alespoň někdy vozí děti), kteří vždy trvají na použití zádržného systému (mezinárodní srovnání, v %)

Tabulka 4: Byl jste v posledních třech letech pokutován nebo jinak potrestán za to, že jste nepoužil bezpečnostní pásy?
  ne jen pokutován pokuta a/nebo jiný trest neví
1996 91,3% 8,1% 0,1% 0,5%
2002 90,3% 8,6% 0,6% 0,5%

Posun v postojích řidičů vůči pásům zhruba odpovídá jejich posunu v jejich chování - není příliš výrazný (tabulka 5). Určitý rozdíl proti roku 1996 můžeme pozorovat v reakcích na výrok "pokud řídíte opatrně, pásy opravdu nejsou nutné" - s tímto tvrzením dnes souhlasí už jen 26,5% řidičů v roce 1996 to bylo 34,6%). Přesto se v mezinárodním srovnání (graf 5) řadíme k zemím s nejvyšším podílem souhlasných odpovědí (například ve Finsku sdílí názor, že při opatrné jízdě nejsou pásy nutné, jen 5% respondentů).

Přetrvávající podcenění významu pásů potvrzují i reakce na další tvrzení. Většina (84%) respondentů sice souhlasila s výrokem "při většině nehod pásy snižují riziko vážného zranění řidiče i pasažérů", v mezinárodním srovnání jde však o nejnižší podíl (graf 7). K evropskému průměru se však čeští řidiči přiblížili při posuzování rizik spojených s používáním pásů (možnost uvěznění ve vozidle, graf 7). Lze zde vypozorovat tendenci přeceňovat rizika a podceňovat výhody zádržných systémů.

Podíl respondentů, kteří se bez zapnutého pásu necítí dobře (zvýšení z 39,9% v roce 1996 na 52,8% v roce 2002), souvisí s podílem řidičů důsledně používajících pásy, proto nepřekvapí skutečnost, že Česká republika patří k zemím s nejnižším procentem takto smýšlejících respondentů (graf 6).

Tabulka 5: Do jaké míry souhlasíte s následujícími výroky týkajícími se používání pásů?
    souhlasí nesouhlasí neví
Pokud řídíte opatrně, pásy opravdu nejsou nutné 1991 34,2% 49,6% 16,2%
1996 34,6% 61,0% 4,4%
2002 26,5% 69,3% 4,2%
Při většině nehod pásy snižují riziko vážného zranění řidiče i pasažérů 1991 78,2% 7,2% 14,6%
1996 85,6% 10,6% 3,8%
2002 84,3% 12,3% 3,4%
Když nemám upevněn bezpečnostní pás, necítím se dobře; jakoby mi něco chybělo 1991 27,2% 49,8% 23,0%
1996 39,9% 55,8% 4,3%
2002 52,8% 42,5% 4,7%
Je tu riziko, že člověk bude v případě nebezpečí pásy uvězněn ve vozidle 1991 Otázka nebyla pokládána
1996 42,6% 47,8% 9,6%
2002 44,1% 46,4% 9,5%
obrázek:graf 5 podil ridicu kteri se domnivaji ze pasy nejsou nutne 1

Graf 7: Podíl řidičů, kteří souhlasí s výroky při nehodě pásy snižují riziko vážného zranění... a je riziko uvěznění ve vozidle v případě nebezpečí (v %)

Zatímco v ostatních charakteristikách patří čeští řidiči v mezinárodním srovnání většinou mezi průměr, v používání bezpečnostních pásů se bohužel spíše vymykají nesprávným směrem. Vybavenost vozidel pásy se sice průběžně zlepšuje, používání je však stále nedostatečné. Totéž platí o používání dětských sedaček.

Ve vyspělých zemích s vysokou úrovní bezpečnosti silničního provozu důsledně používá pásy dvojnásobný podíl řidičů než v České republice. V používání dětských sedaček zaujímáme třetí nejhorší místo v Evropě. Analýza výsledků průzkumu prokázala zejména podceňování důležitosti zádržných systémů při nízkých rychlostech nebo "opatrné jízdě", naopak jsou přeceňována rizika spojená s použitím pásu (uvěznění ve vozidle). Přestože ve srovnání s výsledky minulých průzkumů došlo k nevelkému pozitivnímu posunu v chování i postojích, je zřejmé, že český řidič stále není dostatečně informován o způsobu fungování zádržných systémů, podmínkách jejich účinnosti a o nebezpečích, kterým se vystavuje při zanedbání použití pásu. V zájmu zmírnění následků nehod je nezbytné přijmout opatření, která povedou ke zvýšení informovanosti a změně postojů nejen řidičů, ale celé populace.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: analýza, automobil, bezpečnost dopravy, bezpečnost pasivní, bezpečnostní pásy, dětské autosedačky, řidiči
Popis: Dokument obsahuje výsledky projektu SARTRE 3 týkající se postojů českých řidičů k používání bezpečnostních pásů - zda sami důsledně pásy používají, zda trvají…