Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) - délky silnic a výkony

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


ŘSD je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

ŘSD je státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy.

ŘSD zabezpečuje sledování intenzit dopravy a dopravních výkonů na sledovaných komunikacích (dálnice, silnice I., II. a III. třídy) v pětiletých obdobích (sčítání dopravy).

Silniční databanka jako součást ŘSD zabezpečuje provoz Informačního systému o silniční a dálniční síti České republiky (ISSDS ČR) na sledovaných komunikacích. Tyto komunikace tvoří síť dálnic, silnic I., II. a III. třídy.

Údaje spravované odborem silniční databanky v rámci ISSDS ČR:

  • Uzlový lokalizační systém (uzlové body, úseky, propojení dopravních směrů ve složitých křižovatkách, popis průběhu tahů komunikací).
  • Neproměnné parametry (pasportizační popis komunikací - šířkové uspořádání, počty pruhů, omezení rychlosti, záchytná bezpečnostní zařízení, stromořadí, ochranné zdi, vybavení komunikace (parkoviště, odpočívky, čerpací stanice, zastávky MHD, motoresty atd.); popis křižovatek; registr objektů - mosty, podjezdy, železniční přejezdy, přívozy, brody, tunely; podloží a konstrukční vrstvy vozovek; geometrické vedení trasy, souřadnice bodů (GPS), příčný sklon; ekologické údaje - chráněné krajinné oblasti, pásma hygienické ochrany vod; dálniční specifikace).
  • Proměnné parametry (jsou měřeny diagnostickými zařízeními - únosnost, drsnost, podélná nerovnost IRI, příčná nerovnost, poruchy vozovek, makrotextura).
  • Registr stavební činnosti (dokončené stavby na komunikacích, základní prostředky dotčené dokončenými stavbami, dokončené akce oprav nebo souvislé údržby komunikací.
  • Dopravní inženýrství (sčítání dopravy, výkonnost komunikací).

Vybrané údaje jsou o komunikační síti ve správě ŘSD jsou publikovány na internetu. V pětiletém období jsou také vydávány tiskem publikace o sčítání dopravy.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) - délky silnic a výkony