Rozdělení nehodovosti podle typů komunikací

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Ve vývoji usmrcených podle typu komunikace v ČR až do roku 1994 převažoval počet usmrcených v obci nad počtem usmrcených mimo obec. Po tomto roce došlo vlivem postupného zklidňování dopravy v obci (snížením rychlosti) k poměrně výraznému snížení počtu usmrcených. Počet zraněných v obci však stále převažuje nad počtem zraněných mimo obec. Na dálnici, kterou lze považovat za samostatný segment komunikací, je počet usmrcených relativně malý, neboť dálnice je vzhledem k dopravnímu výkonu nejbezpečnějším typem komunikace (následkem oddělení protijedoucích proudů). Zde dosáhl tento počet absolutního maxima již v roce 1992, poté se udržuje na přibližně stabilní hodnotě mírně pod tímto maximem.

Rozdělení nehodovosti podle typů komunikací


Základní členění komunikací je:

a) v obci, mimo obec, dálnice;

b) dálnice, 1. třída, 2. třída, 3. třída, místní komunikace, účelové komunikace


Ve vývoji usmrcených podle typu komunikace v ČR až do roku 1994 převažoval počet usmrcených v obci nad počtem usmrcených mimo obec. Po tomto roce došlo vlivem postupného zklidňování dopravy v obci (snížením rychlosti) k poměrně výraznému snížení počtu usmrcených. Počet zraněných v obci však stále převažuje nad počtem zraněných mimo obec. Na dálnici, kterou lze považovat za samostatný segment komunikací, je počet usmrcených relativně malý, neboť dálnice je vzhledem k dopravnímu výkonu nejbezpečnějším typem komunikace (následkem oddělení protijedoucích proudů). Zde dosáhl tento počet absolutního maxima již v roce 1992, poté se udržuje na přibližně stabilní hodnotě mírně pod tímto maximem.


Graf 1: ČR - usmrcení v silničním provozu podle typu komunikace (1980 - 2007) (údaje do 30 dnů)


Graf 2: ČR - zranění v silničním provozu podle typu komunikace (1980 - 2007) (údaje do 30 dnů)

 


Míra rizika podle typu komunikace

Ze srovnání počtu usmrcených připadajících na mld. vozokm najetých motorovými vozidly v ČR na jednotlivých třídách komunikací vyplývá, že nejnižší míra rizika (počet usmrcených) vzhledem k dopravním výkonům připadá jednoznačně na dálnice, dále následují silnice 2. třídy, posléze silnice 1. a 3. třídy (zde vychází vysoká míra rizika vzhledem k nízkým dopravním výkonům na 3. třídě). Zásadní rozdíl pro dálnice je dán především směrovým uspořádáním, naopak např. silnice 1. třídy jsou charakteristické vyššími rychlostmi proti komunikacím nižších tříd. Z toho plyne, že je z hlediska bezpečnosti provozu žádoucí převádět dopravní výkony z 1. tříd na dálnice, resp. směrově rozdělené komunikace.


Graf 3: ČR - usmrcení na mld. vozokm podle typu komunikace (2006)


 

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení


Klíčová slova: bezpečnost provozu, nehodovost, riziko, komunikace pozemní
Popis: Míra rizika podle typu komunikace v ČR.