Strategie bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Tisková zpráva byla převzata z portálu Zlínského kraje (www.kr-zlinsky.cz).

Strategii bezpečnosti silničního provozu Zlínského kraje na období 2012–2020 schválila na svém jednání dne 3.12.2012 krajská rada. Tento dokument vychází z Národní strategie bezpečnosti silničního provozu, schválené vládou České republiky v srpnu 2011, která vytyčuje cíle, základní principy a návrhy konkrétních opatření směřující k zásadnímu snížení nehodovosti na silnicích v České republice. Národní strategie ukládá krajským představitelům zabezpečit realizaci nástrojů v ní uvedených na území jednotlivých krajů.
 
Základním cílem národní strategie je snížit do roku 2020 počet usmrcených v silničním provozu na úroveň průměru evropských zemí a současně o 40 % snížit počet těžce zraněných. Ve svém důsledku to znamená, že v České republice je cílem snižování počtu smrtelných obětí nehod průměrně každý rok o 5,5 %. V souhrnu to také znamená redukci počtu usmrcených o zhruba 60 % oproti roku 2009, tj. na 360 osob. Splnění dalšího strategického cíle, tedy snížení počtu těžce zraněných osob při nehodách v silničním provozu o 40 %, bude možno dosáhnout při meziročním poklesu o 3,6%.
 
Strategii pro Zlínský kraj zpracovalo Centrum dopravního výzkumu Brno. Její obsah byl konzultován s několika spolupracujícími složkami – Policií České republiky, Celní správou, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, krajským koordinátorem BESIP či s obcemi s rozšířenou působností.
 
Konkrétní výčet aktivit, které by měly vést k naplnění cílů krajské strategie, je uveden v tzv. Akčním programu, který je přílohou této strategie. Akční program je rozdělen do tří částí zaměřených na základní složky tvořící bezpečný dopravní systém. Těmi jsou bezpečná pozemní komunikace, bezpečné dopravní prostředky a bezpečné chování. V akčním programu jsou zároveň definovány nejvíce kritické skupiny účastníků silničního provozu a nejnebezpečnější rizikové faktory chování. Sem patří děti, chodci, cyklisté, motocyklisté, mladí a noví řidiči, stárnoucí populace, alkohol a jiné návykové látky při řízení, nepřiměřená rychlost a agresivní způsob jízdy.
 
Zároveň s krajskou strategií schválili radní i deklaraci samospráv o spolupráci při její realizaci. Deklarací Zlínský kraj společně s třinácti obcemi s rozšířenou působností na jeho území vyjadřují společný zájem na plnění cílů obsažených v krajské strategii.
 
 

 


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení