Svícení

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


CDV se také zabývá sledováním používání rozsvíceného povinného osvětlení u vozidel v období, kdy neplatí povinnost celodenního používání světel i v období, kdy je tato povinnost stanovena § 32 zákona č. 361/2002 Sb. (od 31.10 do 30.3.) u následujících kategorií vozidel: osobní automobily, nákladní automobily a autobusy.

V Tab. 1 je uveden přehled vozidel, u kterých bylo sledováno svícení. Sledování bylo prováděno v období 30.3.2005 až 31.10.2005, kdy nejsou řidiči zákonem nuceni používat povinné osvětlení. V tabulce je patrná menší ochota ke svícení ve dne hlavně na komunikacích II. třídy. Nejhorší situace je na silnicích II. třídy v intravilánu, kde svítilo pouze 26 % vozidel. Změnu v přístupu ke svícení vozidel přinese zavedení celoročního povinného svícení ve dne od 1.7.2006, kdy začne platit nový Silniční zákon.

Tab. 1 Podíl vozidel s rozsvícenými světly, období 30.3.2005 – 31.10.2005 (povinnost svícení není stanovena zákonem)
Kategorie pozemní komunikace Délka měření[ h ] Počet stanovišť Počet vozidel Používání svícení
silnice I. třídy - extravilán 48 12 15882 44%
silnice I. třídy - intravilán 28 7 10925 46%
silnice II. třídy - extravilán 52 13 6726 37%
silnice II. třídy - intravilán 24 6 8852 26%

Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení