Úvod - Mezinárodní srovnání dopravní nehodovosti

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Mezinárodní srovnání silniční nehodovosti v ČR a v zahraničí - vývoj a relativní ukazatele.

 

Vývoj silniční dopravní nehodovosti v ČR prošel v historii několika fázemi. Do roku 1969 počet usmrcených na silnicích neustále narůstal. Poté došlo k příznivému obratu a až do roku 1986 se počet usmrcených na našich silnicích dařilo snižovat. V této době patřila ČR (v rámci tehdejší ČSSR) dokonce k zemím s nejlepší úrovní dopravní nehodovosti v Evropě. Po roce 1986 se však vývoj v ČR opět obrátil nepříznivým směrem. Zatímco ve všech vyspělých evropských zemích pokračoval předchozí příznivý vývoj v následcích nehodovosti, v ČR začal jejich počet prudce narůstat. Tento trend se ještě prohloubil po roce 1989 a pokračoval až do roku 1994, kdy se teprve začala situace opět mírně zlepšovat. V současné době však patří ČR stále k zemím s nejhorší úrovní dopravní nehodovosti, jak v rámci EU, tak v rámci OECD.

Ke srovnání následků nehodovosti v mezinárodním měřítku se používají následující ukazatele: počet usmrcených na milion obyvatel, na milion motorových vozidel a na miliardu najetých vozokm. V roce 2005 připadalo v ČR 125,8 usmrcených na milion obyvatel, zatímco v Nizozemsku jen 46,0. Na milion motorových vozidel bylo v ČR 271,8 usmrcených, zatímco v Norsku 75,6. Na miliardu najetých vozokm bylo v ČR 25,6 usmrcených, zatímco ve Švédsku jen 5,9. Z těchto čísel je jasně vidět velmi nelichotivé postavení ČR, kde jsou tyto hodnoty 3 - 5 x vyšší ve srovnání se zahraničím.

Historický vývoj těchto ukazatelů a současné postavení ČR mezi státy OECD zobrazují jednotlivé grafy.

Graf 1: OECD - usmrcení v silničním provozu na mil. obyvatel (1980 - 2005)

Graf 2: OECD - usmrcení v silničním provozu na mil. obyvatel (2005)

Graf 3: OECD - usmrcení v silničním provozu na mil. mot. vozidel (2005)

Graf 4: OECD - usmrcení v silničním provozu na mld. vozokm (2005)

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení


Klíčová slova: nehodovost, bezpečnost provozu, data, srovnání
Popis: Mezinárodní srovnání silniční nehodovosti v ČR a v zahraničí - vývoj a relativní ukazatele.