Videosystém - prostředek preventivního zvyšování bezpečnosti

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Videosystémy v některých speciálních telematických aplikacích jsou jednou z možností preventivních opatření ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Monitorováním dopravního proudu a sledováním chování jednotlivých účastníků ve vytipovaných místech dopravní sítě, lze získat data nezbytná jednak pro prevenci, ale i pro restrikci těch účastníků, kteří páchají dopravní přestupky.


Jednou z priorit evropské dopravní politiky je zvýšení bezpečnosti dopravy a snížení počtu dopravních nehod.

Videosystémy v některých speciálních telematických aplikacích jsou jednou z možností preventivních opatření ke zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Monitorováním dopravního proudu a sledováním chování jednotlivých účastníků ve vytipovaných místech dopravní sítě, lze získat data nezbytná jednak pro prevenci, ale i pro restrikci těch účastníků, kteří páchají dopravní přestupky.

Obr. 1: Ilustrační obrázek

Videodeteční systémy v dále uváděných aplikacích nahrazují všechny druhy detektorů, shromažďují data, rozpoznávají registrační značku vozidel z nasnímaného obrazu a využívají analýzu videozobrazení pro zjišťování, počítání, klasifikaci vozidel, dále pro výpočet jejich rychlostí a obsazenosti jízdních pruhů. V rámci prevence zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích lze po analýze získaných dat vygenerovat v subsystému cestovních informací dopravní informace pro řidiče na proměnné informační tabule nebo sdělit informace řidičům přímo do vozidel.

Obr. 2: Ilustrační obrázek

Data z videodetekčních aplikací lze dále využívat pro automatickou detekci nehod, kongescí, pro sběr dat o dopravním proudu. Systémy spolupracují i jako vizuální nadstavba, např. pro systémy elektronického mýta, vyhledávání odcizených vozidel, měření výšky a hmotnosti vozidel. V oblasti restrikce jsou získaná data podkladem pro vyřizování dopravních přestupků, např. při jízdě na červenou na světelně řízených silničních křižovatkách nebo na železničních přejezdech nebo při překračování rychlostních limitů.

Vlastním vývojovým produktem AŽD jsou videodetekční zařízení typu EntryCon a SpeedCon a jejich aplikační varianty.

Obr. 3: Ilustrační obrázek

Automatický vjezdový systém ENTRYCON je určen pro rychlou, efektivní a spolehlivou obsluhu řízení vjezdu a výjezdu vozidel z hlídaného areálu se zvýšeným zabezpečením s využitím optického rozpoznávání RZ vozidel. Při průjezdu vozidla je snímán jeho obraz, vyhledána RZ a její obraz je převeden do textové formy, vhodné pro následné automatické zpracování dat.

Obr. 4: Ilustrační obrázek

Činnost systému je založena na posloupnosti funkcí: detekce vozidla, sejmutí obrazu, rozpoznání RZ (optical character recognition), vyhodnocení RZ, uvolnění vjezdu/výjezdu automaticky nebo manuální obsluhou, archivace události. Všechny vjezdy a výjezdy vozidel jsou evidovány v databázi.

Systém SPEEDCON v primární funkci monitoruje dopravní situaci, detekuje projíždějící motorová vozidla, vyhledává a rozpoznává jejich RZ a převádí je do textové podoby, to vše nejméně do rychlosti 200 km/hod. Získaná data porovnává se zájmovými databázemi. V případě shody systém vypíše údaje o vozidle na displeji a akustickým signálem upozorní obsluhu nebo pošle vyhodnocená data na vzdálené dispečerské pracoviště (LAN, WiFi, GSM apod.).

Obr. 5: Ilustrační obrázek

Kamery nepřetržitě snímají situaci, v režimu rozpoznávání rozpoznávají RZ projíždějících vozidel a současně probíhá kontrola, zda se rozpoznaná RZ nenachází v připojené databázi odcizených vozidel. V takovém případě program na tuto skutečnost upozorní a vypíše údaje o vozidle na obrazovku. O všech detekovaných vozidlech se do vnitřní databáze průjezdů ukládají základní údaje - datum a čas, rozpoznaná RZ a obrázky vozidla (přehledový a detail RZ).

Aplikačními variantami systému SpeedCon ve stacionárním provedení jsou systémy RedCon a RedRail.

Obr. 6: Ilustrační obrázek

Systém REDRAIL je určen k monitorování dopravních přestupků na chráněných železničních přejezdech a k záznamu kolizních situací. Systém je aktivován při rozsvícení výstražného červeného světla na návěští železničního přejezdu. Po celou dobu svícení výstražného světla probíhá digitální videozáznam situace na přejezdu a detekce projíždějících vozidel. V případě detekce projíždějícího vozidla dojde k zachycení jeho fotografie (přehledové - přehled situace a detailní - detailní záběr RZ vozidla) a rozpoznání RZ vozidla.

Zachycené fotografie spolu s rozpoznanou RZ vozidla a krátkým videozáznamem přestupku mohou být poté zaslány GSM modemem do systému Docent k dalšímu zpracování a vyhodnocení. Přenos dat je kódovaný, aby nemohlo dojít k zneužití zprávy neoprávněnými osobami. V systému Docent na internetové síti je software pro správu a archivaci zaznamenaných přestupků, který dovoluje spravovat data z více železničních přejezdů.

Obr. 7: Ilustrační obrázek

RedCon je automatický vizuální systém pro detekci vozidel projíždějících křižovatkou na červenou. Kamery umístěné na křižovatce snímají dopravní situaci. Obraz z kamer je digitalizován a vyhodnocován v řídícím počítači.

Obr. 8: Ilustrační obrázek

Systém pracuje nezávisle na signalizačním zařízení křižovatky. Instalované kamery nepřetržitě snímají situaci, v případě průjezdu vozidla na červenou je vozidlo detekováno a po analýze sejmutého snímku je jeho součástí rozpoznaná RZ společně s datem a časem dopravního přestupku. Snímek je uložen společně s textovou informací (RZ, čas, datum, místo) do databáze. U vozidel, která projela na červenou se ukládají obrázky vozidla a video průjezdu do interní paměti, příp. se může odeslat, např. systémem GPRS, do střediska pro řešení dopravních přestupků.

Systém je možné doplnit nočním osvětlení pro funkci zařízení v noci, radarem pro měření rychlosti a funkcí pro zaslání přehledového on-line obrázku bez ohledu na stav na SSZ. Lze jej rozšířit i o modul sledování odcizených vozidel.

Mobilní systém SPEEDCON MOBIL je určen k detekci a rozpoznání RZ motorových vozidel a jejich evidenci. Instalovaná kamera ve vozidle nebo mimo něj snímá okolní vozidla a rozpoznává jejich RZ. Systém porovnává rozpoznané RZ s připojenými databázemi (centrální registr motorových vozidel, databáze odcizených vozidel, databáze vozidel v pátrání, apod.), vypisuje informace o vozidle na obrazovku a upozorňuje operátora na hledané vozidlo.

O všech detekovaných vozidlech se do vnitřní databáze programu (databáze zaznamenaných vozidel) ukládají základní údaje - datum, čas, místo, rozpoznaná RZ a pořízený snímek vozidla. Program umožňuje kdykoliv pořídit fotografii nebo videozáznam snímané situace. Obsahuje nástroje pro prohlížení získaných fotografií a videozáznamů. Výhodou je jednoduchá a bezpečná instalace bez mechanických zásahů do konstrukce motorového vozidla.

V dalších aplikacích lze systém SpeedCon s kamerou nebo fotoaparátem použít pro měření úsekové rychlosti, okamžité rychlosti vozidel, pro měření výšky vozidel a jako doplněk dynamického měření hmotnosti vozidel.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova:
Popis: Videosystém - prostředek preventivního zvyšování bezpečnosti