Vliv alkoholu, léků a psychotropních látek na dopravní chování

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Alkohol a dopravní chování

Řízení pod vlivem alkoholu je vědomé porušení zákona.

Proč si řidiči dovolují jezdit pod vlivem alkoholu:

 • Podcenění vlivu alkoholu na psychiku a jednání, zejména malých dávek lehkého pití
 • Postoje - není to důležité, pije kdekdo i známé osobnosti, ve světě je to povoleno
 • Tolerantní veřejné mínění i blízké okolí, nevytváří stálý tlak na řidiče, spolujezdci se nechají vozit opilým řidičem, náhodní svědci jsou lhostejní nebo se bojí zasáhnout.
 • Formování životního stylu přes reklamu na alkohol spojenou s motoristickou tématikou (i cyklistickou)
 • Není se čeho bát, když přestupek opakovaně projde bez trestu, vzrůstá odvaha k pokračování.
 • Trest odebrání řidičského oprávnění lze úspěšně oddalovat, navrácení řidičského oprávnění má hladký průběh. Tolerance v rozhodování správních orgánů. Příklady z praxe: "není nutné odebrat řidičské oprávnění, viník se potrestá sám", precedent polehčující okolnosti alkoholové nepříčetnosti.

Ovlivnění psychiky alkoholem:

 • Výkonnost základních psychických funkcí, zejména soustředění a distribuce pozornosti, příjem a zpracování informací, chybné a zpožděné rozhodování a jednání
 • Výrazné zhoršení zrakového vnímání, dlouhé ulpívání zraku na pozorovaném objektu, zúžení zorného pole
 • Osobnostní charakteristiky: zkreslené vnímání reality, zvýšené sebevědomí a ochota riskovat
 • Kocovina, únava, snížení psychické výkonnosti

Charakteristika příčin a průběhu dopravních nehod pod vlivem alkoholu:

 • Vysoká a nepřiměřená rychlost
 • Nerespektování dopravního značení a světelné signalizace
 • Nedání přednosti v jízdě
 • Riskantní způsob jízdy- nebezpečné předjíždění a nepřiměřené manévrování s vozidlem
 • Opožděná reakce na změny v dopravním prostředí nebo na překážku

Zkušenosti ze světa:

 • Zemí s uzákoněným nulovým limitem obsahu alkoholu v krvi při řízení vozidla přibývá
 • Silný tlak odborné veřejnosti, dopravních psychologů zejména, na snižování povolených limitů
 • Povolené nenulové limity jsou spojeny s vyšší odpovědností řidiče za případné následky jeho selhání
 • Tam, kde je povolený limit, existují absolutní zákazy pro vybrané skupiny řidičů - začátečníci, řidiči z povolání, zejména v osobní přepravě
 • S provinilci je systematicky pracováno formou povinného lékařského a dopravně psychologického vyšetření, rehabilitačních kurzů
 • Promrhávání šance nulového limitu v České republice, z hlediska rehabilitace problémových řidičů je nulový limit výrazně výhodnější

Šance bodového systém hodnocení řidičské praxe:

 • Okamžité vysoké bodové příděly nezávisle na soudním rozhodnutí, a to i v případě odmítnutí dechové zkoušky
 • Limit pro okamžité zadržení řidičského oprávnění, limit pro hranici trestného činu obecného ohrožení
 • Mechanismus navrácení řidičského oprávnění odebraného kvůli řízení v opilosti s povinným lékařským a dopravně psychologickým vyšetřením, s rehabilitačními kurzy a případně nařízenou léčbou před navrácením po uplynutí povinné lhůty

Nejúčinnější opatření:

 • okamžitý trest, následné potíže v podobě ztráty času absolvováním vyšetření, kurzů, rehabilitace, ambulantní léčby a nejistý výsledek ve vztahu k navrácení řidičského oprávnění.

A co opilí cyklisti?


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení