Vliv alkoholu, léků a psychotropních látek na dopravní chování

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Článek je stručným shrnutím vlivu alkoholu především na chování řidiče, typologií dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a zkušeností s restriktivními i výchovnými opatřeními ve světě.

Alkohol a dopravní chování

Řízení pod vlivem alkoholu je vědomé porušení zákona.

Proč si řidiči dovolují jezdit pod vlivem alkoholu:

 • Podcenění vlivu alkoholu na psychiku a jednání, zejména malých dávek lehkého pití
 • Postoje - není to důležité, pije kdekdo i známé osobnosti, ve světě je to povoleno
 • Tolerantní veřejné mínění i blízké okolí, nevytváří stálý tlak na řidiče, spolujezdci se nechají vozit opilým řidičem, náhodní svědci jsou lhostejní nebo se bojí zasáhnout.
 • Formování životního stylu přes reklamu na alkohol spojenou s motoristickou tématikou (i cyklistickou)
 • Není se čeho bát, když přestupek opakovaně projde bez trestu, vzrůstá odvaha k pokračování.
 • Trest odebrání řidičského oprávnění lze úspěšně oddalovat, navrácení řidičského oprávnění má hladký průběh. Tolerance v rozhodování správních orgánů. Příklady z praxe: "není nutné odebrat řidičské oprávnění, viník se potrestá sám", precedent polehčující okolnosti alkoholové nepříčetnosti.

Ovlivnění psychiky alkoholem:

 • Výkonnost základních psychických funkcí, zejména soustředění a distribuce pozornosti, příjem a zpracování informací, chybné a zpožděné rozhodování a jednání
 • Výrazné zhoršení zrakového vnímání, dlouhé ulpívání zraku na pozorovaném objektu, zúžení zorného pole
 • Osobnostní charakteristiky: zkreslené vnímání reality, zvýšené sebevědomí a ochota riskovat
 • Kocovina, únava, snížení psychické výkonnosti

Charakteristika příčin a průběhu dopravních nehod pod vlivem alkoholu:

 • Vysoká a nepřiměřená rychlost
 • Nerespektování dopravního značení a světelné signalizace
 • Nedání přednosti v jízdě
 • Riskantní způsob jízdy- nebezpečné předjíždění a nepřiměřené manévrování s vozidlem
 • Opožděná reakce na změny v dopravním prostředí nebo na překážku

Zkušenosti ze světa:

 • Zemí s uzákoněným nulovým limitem obsahu alkoholu v krvi při řízení vozidla přibývá
 • Silný tlak odborné veřejnosti, dopravních psychologů zejména, na snižování povolených limitů
 • Povolené nenulové limity jsou spojeny s vyšší odpovědností řidiče za případné následky jeho selhání
 • Tam, kde je povolený limit, existují absolutní zákazy pro vybrané skupiny řidičů - začátečníci, řidiči z povolání, zejména v osobní přepravě
 • S provinilci je systematicky pracováno formou povinného lékařského a dopravně psychologického vyšetření, rehabilitačních kurzů
 • Promrhávání šance nulového limitu v České republice, z hlediska rehabilitace problémových řidičů je nulový limit výrazně výhodnější

Šance bodového systém hodnocení řidičské praxe:

 • Okamžité vysoké bodové příděly nezávisle na soudním rozhodnutí, a to i v případě odmítnutí dechové zkoušky
 • Limit pro okamžité zadržení řidičského oprávnění, limit pro hranici trestného činu obecného ohrožení
 • Mechanismus navrácení řidičského oprávnění odebraného kvůli řízení v opilosti s povinným lékařským a dopravně psychologickým vyšetřením, s rehabilitačními kurzy a případně nařízenou léčbou před navrácením po uplynutí povinné lhůty

Nejúčinnější opatření:

 • okamžitý trest, následné potíže v podobě ztráty času absolvováním vyšetření, kurzů, rehabilitace, ambulantní léčby a nejistý výsledek ve vztahu k navrácení řidičského oprávnění.

A co opilí cyklisti?

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: alkohol, bezpečnost dopravy
Popis: Článek je stručným shrnutím vlivu alkoholu především na chování řidiče, typologií dopravních nehod zaviněných pod vlivem alkoholu a zkušeností s restriktivními…