Výkonnostní změny u řidičů při dlouhodobém užívání psychofarmak

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Užívání psychofarmak ovlivňuje centrální nervový systém a tím i způsobilost k řízení motorových vozidel. Řidiči této kategorie měli významně horší výsledky při posuzování jejich psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Při dlouhodobém užívání psychofarmak, která ovlivňují centrální nervový systém, je možné si položit otázku jak tyto léky omezují způsobilost k řízení motorových vozidel.

V tomto příspěvku seznamujeme s výsledky výzkumu Institutu soudního lékařství Saarlandské university v Německu. Do této studie bylo zahrnuto 15 převážně ambulantně léčených pacientů s psychózami a depresivními poruchami (8 žen a 7 mužů, průměrný věk byl 45 ± 12 let). Tito byli dlouhodobě léčeni neuroleptiky (9 osob) nebo antidepresivy (6 osob). Zkoumané osoby se podrobily vyšetření dopravně psychologickou testovou baterií, která byla aplikována s použitím PC. Na začátku a na konci vyšetření byl proveden zorničkový (pupilografický) test ospalosti.

Pacienti užívající psychofarmaka vykázaly v následujících testových parametrech významně podprůměrné výsledky (na hladině významnosti p < 0,05): Správné a vynechané reakce v determinačním testu, počet správných odpovědí v (Linienverfolgungstest) testu sledování čáry, úspěšných odpovědích při poznávacím testu (zásazích při Cognitrone), v reakčním čase a v motorickém čase v komplexnějších reakčních testech. V zorničkovém testu byly zaznamenány výraznější hodnoty neklidu. Spektrum amplitudy zde bylo v normě, ale při druhém vyšetření se ukázala tendence ke zhoršení.

Ve srovnání s psychotickými pacienty užívajícími neuroleptika byl výkonnostní deficit pacientů užívajících antidepresiva méně výrazný.  Výsledky dokládají, že také ambulantní psychiatričtí pacienti při dlouhodobé léčbě psychofarmaky – (výsledky mohou být ovlivněny i jejich základním onemocněním) – vykazují signifikantní snížení, které se může projevit především při zvýšené zátěži. Pro posouzení způsobilosti k řízení by se mělo provádět posouzení každého případu zvlášť.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: způsobilost k řízení duševní, reakce řidiče, látka psychotropní
Popis: Užívání psychofarmak ovlivňuje centrální nervový systém a tím i způsobilost k řízení motorových vozidel. Řidiči této kategorie měli významně horší výsledky při…