Výkonnostní změny u řidičů při dlouhodobém užívání psychofarmak

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Užívání psychofarmak ovlivňuje centrální nervový systém a tím i způsobilost k řízení motorových vozidel. Řidiči této kategorie měli významně horší výsledky při posuzování jejich psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Při dlouhodobém užívání psychofarmak, která ovlivňují centrální nervový systém, je možné si položit otázku jak tyto léky omezují způsobilost k řízení motorových vozidel.

V tomto příspěvku seznamujeme s výsledky výzkumu Institutu soudního lékařství Saarlandské university v Německu. Do této studie bylo zahrnuto 15 převážně ambulantně léčených pacientů s psychózami a depresivními poruchami (8 žen a 7 mužů, průměrný věk byl 45 ± 12 let). Tito byli dlouhodobě léčeni neuroleptiky (9 osob) nebo antidepresivy (6 osob). Zkoumané osoby se podrobily vyšetření dopravně psychologickou testovou baterií, která byla aplikována s použitím PC. Na začátku a na konci vyšetření byl proveden zorničkový (pupilografický) test ospalosti.

Pacienti užívající psychofarmaka vykázaly v následujících testových parametrech významně podprůměrné výsledky (na hladině významnosti p < 0,05): Správné a vynechané reakce v determinačním testu, počet správných odpovědí v (Linienverfolgungstest) testu sledování čáry, úspěšných odpovědích při poznávacím testu (zásazích při Cognitrone), v reakčním čase a v motorickém čase v komplexnějších reakčních testech. V zorničkovém testu byly zaznamenány výraznější hodnoty neklidu. Spektrum amplitudy zde bylo v normě, ale při druhém vyšetření se ukázala tendence ke zhoršení.

Ve srovnání s psychotickými pacienty užívajícími neuroleptika byl výkonnostní deficit pacientů užívajících antidepresiva méně výrazný.  Výsledky dokládají, že také ambulantní psychiatričtí pacienti při dlouhodobé léčbě psychofarmaky – (výsledky mohou být ovlivněny i jejich základním onemocněním) – vykazují signifikantní snížení, které se může projevit především při zvýšené zátěži. Pro posouzení způsobilosti k řízení by se mělo provádět posouzení každého případu zvlášť.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení


Klíčová slova: způsobilost k řízení duševní, reakce řidiče, látka psychotropní
Popis: Užívání psychofarmak ovlivňuje centrální nervový systém a tím i způsobilost k řízení motorových vozidel. Řidiči této kategorie měli významně horší výsledky při…