Vývoj rychlostí v extravilánu – podle kategorie komunikace

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.V extravilánu došlo mezi prvním a druhým pololetím roku 2006 k nárůstu rychlosti na silnicích I. i II. třídy (o 5 – 7 km•h-1). Míra překračování nejvyšší dovolené rychlosti klesla o 2% na silnicích I. třídy, resp. o 4% na silnicích II. třídy (viz Graf 5).

Graf 1: Porovnání rychlostí a překračování nejvyšší dovolené rychlosti na silnicích I. a II. třídy v extravilánu v prvním a druhém pololetí roku 2006


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení