Vývoj rychlostí v intravilánu – podle velikosti měst

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.V intravilánu byla rychlost v jednotlivých kategoriích podle velikosti měst v roce 2006 na podobné úrovni jako v roce 2005. Větší rozdíl je patrný pouze v kategorii měst s 10 až 30 tisíci obyvateli, kde došlo ke zvýšení rychlosti. Podíl vozidel překračujících nejvyšší dovolenou rychlost se v této kategorii měst nezměnil – tato vozidla představují 14% všech vozidel. U ostatních kategorií měst je patrné výrazné snížení míry překračování nejvyšší dovolené rychlosti (téměř o 50 % u nejmenších obcí) při mírném poklesu rychlostí (u malých obcí je pokles rychlosti výraznější). Rozdíly v charakteristikách rychlostí v jednotlivých městech, případně kategoriích měst jsou ovlivňovány také četností kontrol rychlosti Policií ČR. U malých obcí je nejvíce zřejmá obava řidičů z možného postihu v případě překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci. V těchto obcích došlo k největšímu poklesu rychlosti (o více než a především k poklesu podílu řidičů překračujících nejvyšší dovolenou rychlost z 84 % na 44 %. Velká část řidičů navíc překračuje nejvyšší dovolenou rychlost maximálně o 10 km•h-1 s očekáváním tolerance ze strany Policie ČR k mírnému překračování rychlostí. To potvrzuje i hodnota rychlosti V85 = 61 km•h-1 což znamená, že pouze 15% řidičů překračuje rychlost 61 km•h-1.

Graf 1: Vývoj rychlostí a překračování nejvyšší dovolené rychlosti ve městech a obcích v letech 2005 a 2006


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení