Zařízení pro provozní informace na ulici Rybnické v Brně

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


V Brně-Novém Lískovci byl vznesen požadavek na zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce. V lokalitě se nachází mateřská škola, základní škola, autobusové zastávky a přechod pro chodce. Úmyslem bylo snížení průjezdní rychlosti vozidel. Bylo zde nainstalováno zařízení pro provozní informace s displejem zobrazujícím okamžitou rychlost okolo jedoucích vozidel. U tohoto zařízení byla ověřována efektivita a vliv na řidiče.

V městské části Brno-Nový Lískovec byl vznesen požadavek na zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce na ulici Rybnické. V lokalitě se nachází mateřská škola, základní škola, autobusové zastávky a přechod pro chodce. Úmyslem bylo snížení průjezdní rychlosti vozidel.

obrázek:obr 1 sledovany prechod pro chodce pohled smerem pisarky

Obr 2: Mapa lokality s červeně vyznačenou polohou zařízení pro provozní informace (ZPI), radaru na měření rychlosti (R) a sledovaného přechodu pro chodce


V blízkosti přechodu pro chodce bylo pro zvýšení bezpečnosti nainstalováno zařízení pro provozní informace (ZPI). Displej zobrazující okamžitou rychlost okolo jedoucích vozidel je instalován na sloupu veřejného osvětlení cca 7 metrů před sledovaným přechodem pro chodce. Zařízení měří a ukazuje rychlost vozidel v přilehlém jízdním pruhu, který klesá ve směru na Pisárky (viz mapa). Vědomí řidiče o rychlosti má způsobit zvýšení bezpečnosti v blízkosti přechodu pro chodce snížením rychlosti na bezpečnou mez.

obrázek:obr 3 pohled na misto instalace popisovaneho zarizeni pro provo

Obr 4: Detailní pohled na displej zařízení pro provozní informace


Měření rychlosti vozidel proběhlo ve dvou etapách: v červnu 2006 před instalací zařízení pro provozní informace a v srpnu 2006 po jeho instalaci. Měřila se rychlost vozidel v jízdním pruhu přilehlém instalovanému zařízení (směr Pisárky), tj. těch, na které má zařízení preventivně působit. Rychlost se měřila profilově pomocí dopplerovského radaru.

obrázek:ochranny ostruvek u obce bedrichovice 1550
  před instalací ZPI po instalaci ZPI
V85 [km/h] 50 51
překročení 50 km/h [%] 17 18
Tabulka 1: Zjištěná rychlost V85 a podíl vozidel překračujících nejvyšší dovolenou rychlost (měření před a po instalaci zařízení pro provozní informace)

Graf a tabulka zobrazují rychlost (rychlost V85 a průměrnou rychlost) a podíl vozidel překračujících nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h. Z výsledků je zřejmé, že překračování nejvyšší dovolené rychlosti u přechodu nebylo časté před instalací ZPI ani po instalaci (max. 18 % překračujících). Průměrná rychlost v obou etapách nepřekračuje nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h.

Lze konstatovat, že v uvedeném případě nebyla instalace zařízení pro provozní informace nutná. Řidiči přiměřeně dodržují nejvyšší dovolenou rychlost a není proto potřeba používat další nástroje zvyšování bezpečnosti. Samotná realizace zařízení je nevhodným příkladem: zhotovitel měl přednostně vycházet ze znalosti rychlosti vozidel v daném úseku před realizací.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: měření rychlosti, rychlost, radar
Popis: V Brně-Novém Lískovci byl vznesen požadavek na zvýšení bezpečnosti na přechodu pro chodce. V lokalitě se nachází mateřská škola, základní škola, autobusové…