Zbytkový alkohol

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Zejména v době konání hodů, masopustu, oslav nového roku, a dalších příležitostí se obvykle slaví a přitom pije alkohol. Zde je třeba řidiče varovat a upozornit na to, že někdy nestačí ani několik hodin spánku k tomu, aby se veškerý alkohol z těla odstranil. Řidič, který řídí pod vlivem alkoholu, porušuje zákon a musí počítat s následky svého jednání. Navíc se při ovlivnění alkoholem zvyšuje riziko dopravní nehody z důvodu prodloužení reakčního času a narušené složky rozhodování.

Specialistka na problematiku práva v dopravě Mgr. Renate Gőppert z ARBŐ (Svaz automobilistů, motocyklistů a cyklistů Rakouska) k tomu říká: "Od 6. ledna 1998 platí v Rakousku při řízení motorových vozidel hranice 0,5 promile.  To znamená, že přístroj na zjišťování alkoholu v dechu (alkomat) ukáže 0,25mg. Pro určení hodnoty v promilích se zjištěná hodnoty zdvojnásobí. Základní pokuty jsou v Rakousku v rozsahu od 200 EUR do  6.000 EUR. Řidič je povinen uposlechnout výzvu policie k dechové zkoušce. Odmítnutí dechové zkoušky je automaticky ohodnoceno jako zjištěná hladina alkoholu vyšší než 1,6 promile! To znamená odebrání řidičského oprávnění na místě, povinné školení, finanční postih – to vše jsou závažné následky, odstupňované podle stupně opilosti."

Dále specialistka na právo v dopravě říká, že pozor si musí dát především řidiči vozidel ve zkušební době (například mladí řidiči, kteří získali dočasný řidičské oprávnění již v 17 letech nebo ti, kterým bylo odebrané řidičské oprávnění vráceno s podmínkou) a všeobecně ti, kteří nedosáhli věku 20 let. Pro ty platí v Rakousku nejvyšší povolená hranice alkoholu 0,1 promile!

Pokud je dechová zkouška pozitivní a řidič zpochybňuje tento výsledek, může si na vlastní náklady bezprostředně nechat udělat krevní zkoušku v nemocnici. Spolupracovník ARBŐ a odborník na zdravotnickou problematiku v dopravě Prof. MUDr. Josef Nagler zde nabádá k prozíravosti. Neexistuje totiž žádný skutečně ověřený „recept“ na to, jak objektivně zvýšenou hranici alkoholu v krvi snížit na hranici 0,5 promile. Odbourávání alkoholu je dáno určitými objektivními procesy probíhajícími v organismu, ale přesto zde existují individuální rozdíly v závislosti např. na věku, tělesné váze, zdravotním stavu, předchozí konzumaci potravy atd.

Mnoho řidičů bohužel často podceňuje „záludný“ zbytkový alkohol. Proto je důležité vědět, jak rychle se alkohol z těla odbourává. Za hodinu se tělo může zbavit asi 0,1 promile. Není přitom důležité zda člověk spí nebo sportuje. Také černá káva nebo tučná jídla zde nemají žádoucí účinek. A nějaká „pilulka proti promilím“ patří tak jak tak do oblasti snů.

ARBŐ před časem provedl anketní průzkum na téma „konzumace alkoholu a řízení auta“. Přitom sdělilo 53% dotazovaných členů tohoto svazu, že jezdí autem na oslavy a 47 % z nich používá prostředky hromadné dopravy. Zajímavé přitom bylo, že se 64 % dotázaných vyslovilo pro častější policejní kontroly a dechové zkoušky pro zjištění, zda řidič neřídí pod vlivem alkoholu. Jejich hlavním argumentem zde bylo, že se nevyplatí vystavovat se zbytečnému bezpečnostnímu riziku.


Poznámka: Je skutečností, že hodně řidičů, a to nejen v Rakousko, ale i u nás, jezdí pod vlivem alkoholu. Na rozdíl od Rakouska, v ČR zákon nedovoluje řidičům řídit ani s nízkým obsahem alkoholu v krvi. Dodržování stejně jako uplatňování zákona, kontroly zda řidiči neřídí opilí, možnosti a realizace následných postihů řidičů, však u nás pokulhává. Naši poslanci schválením zákona 361/200 Sb. dali přednost takzvané ochraně práva jednotlivce na úkor práva na zdraví a životy nás všech. Policisté tak nemohou ihned na místě odebrat opilému řidiči řidičské oprávnění a ten často jezdí dál (i pod vlivem alkoholu) a vážně ohrožuje nejen sebe, ale hlavně ostatní účastníky silničního provozu. Zákon tedy (ne sice teoreticky, ale prakticky) umožňuje nezodpovědným řidičům, a dokonce osobám závislým na alkoholu, řídit svá vozidla, i když prokazatelně usedají za volant pod vlivem alkoholu. Statistická čísla nás řadí na čelo zemí v počtu dopravních nehod. Podle přehledu nehodovosti ve srovnání roku 2001 a 2000  sice došlo k celkovému snížení nehodovosti, avšak zároveň se zvýšil počet dopravních nehod v případech zavinění pod vlivem alkoholu o 303 nehod, tj o 3,4 %! Tolerancí vůči nezodpovědným lidem (v tomto případě lidem řídícím pod vlivem alkoholu) však tato čísla nezlepšíme. Navíc zde dochází ke zraňování a zabíjení nevinných lidí, což ti, kteří by tomu měli udělat přítrž, asi berou jako přírodní jev.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení