Zdroje dat - Rychlost

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Zdrojem dat o rychlosti je profilové měření rychlosti. Sledovaná vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií na základě délky vozidla změřené radarem. Pro každou kategorii je vyhodnocena průměrná rychlost, 50. a 85. percentil rychlosti, míra překročení nejvyšší dovolené rychlosti ad.

Pro zjištění rychlosti se v rámci Observatoře využívá profilového měření rychlostí, které poskytuje informace o všech vozidlech projíždějících daným profilem. Měří se pomocí radaru, který se umisťuje tak, aby rychlost projíždějících vozidel nebyla ovlivněna. Sledovaná vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií na základě délky vozidla změřené radarem:

 • A2: do 2100 mm – dvoustopá vozidla
 • B2: od 2100 mm do 6000 mm – osobní automobily a dodávky
 • C2: od 6000 mm do 12000 mm – nákladní automobily a autobusy
 • D2: nad 12000 mm – jízdní soupravy

Pokud měřící zařízení neumožňuje změřit délku vozidla, je nutno vycházet z rozdělení vozidel do následujících kategorií:

 • A1: Osobní a užitkové automobily do 3,5 tuny
 • B1: Nákladní vozidla
 • C1: Autobusy
 • D1: Motocykly

Rozsah měření rychlosti v jednom profilu je 4 hodiny (přičemž je nutné dodržet vzorek minimálně 250 vozidel v každém směru).

Pro každou kategorii vozidel se vyhodnocují následující veličiny:

 • Počet vozidel [ - ]
 • Rychlost V50 [km.h-1]
 • Rychlost průměrná [km.h-1]
 • Rychlost V85 [km.h-1]
 • Překročení nejvyšší dovolené rychlosti [ - ] (počet vozidel)
 • Rozložení rychlostí počet vozidel dle kategorií (0 - 180 km.h-1)

Pozn.: Mimo profilového měření rychlostí, používaného v rámci Observatoře, jsou používány i jiné způsoby měření – kontinuální (měřený je průběh rychlosti každého vozidla v definovaném rozsahu, vhodné pro určování vlivu stavebních opatření na průběh rychlosti vozidla apod.) a úsekové měření rychlostí (měřena je doba potřebná k projetí úseku definované délky, následně je vypočtena průměrná rychlost vozidla v úseku, vhodné pro objektivní zhodnocení rychlosti vozidel v definovaném úseku).

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: měření rychlosti, radar, rychlost, rychlost nejvyšší dovolená
Popis: Zdrojem dat o rychlosti je profilové měření rychlosti. Sledovaná vozidla jsou rozdělena do čtyř kategorií na základě délky vozidla změřené radarem. Pro každou…