Zkušenosti z USA

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Situace v používání bezpečnostních pásů v USA je specifická tím, že jednotlivé státy praktikují vlastní, často značně odlišné zákonodárství. Prvním státem, který zavedl povinné používání bezpečnostních pásů, byl stát New York v roce 1984. Ačkoliv poté zavedly tuto povinnost postupně i všechny ostatní státy, jejich příslušné zákony ohledně používání bezpečnostních pásů se liší podle typu a stáří vozidla, polohy sedadla cestujícího apod. Přitom jen v menšině států existuje tzv. primární vynucení, které umožňuje zastavení vozidla a udělení pokuty pouze za jízdu bez použití bezpečnostních pásů, kdežto ve většině států to zákon umožňuje pouze v kombinaci s jiným dopravním přestupkem. Tomu také odpovídá velmi rozdílný stupeň používání bezpečnostních pásů v jednotlivých státech USA. V r. 2004 byl průměrný stupeň používání bezpečnostních pásů v USA 80%, přitom nejvyšší 95,3% byl ve státě Arizona a nejnižší 63,2% ve státě Mississippi. Přitom je možno říci, že postupně se stupeň používání bezpečnostních pásů v USA zvyšuje, neboť v r. 1994 byl 58% a v r. 1999 67%.

Analýzou používání bezpečnostních pásů v USA se zabývá NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

Situace v používání bezpečnostních pásů v USA je specifická tím, že jednotlivé státy praktikují vlastní, často značně odlišné zákonodárství. Prvním státem, který zavedl povinné používání bezpečnostních pásů, byl stát New York v roce 1984. Ačkoliv poté zavedly tuto povinnost postupně i všechny ostatní státy, jejich příslušné zákony ohledně používání bezpečnostních pásů se liší podle typu a stáří vozidla, polohy sedadla cestujícího apod. Přitom jen v menšině států existuje tzv. primární vynucení, které umožňuje zastavení vozidla a udělení pokuty pouze za jízdu bez použití bezpečnostních pásů, kdežto ve většině států to zákon umožňuje pouze v kombinaci s jiným dopravním přestupkem. Tomu také odpovídá velmi rozdílný stupeň používání bezpečnostních pásů v jednotlivých státech USA. V r. 2004 byl průměrný stupeň používání bezpečnostních pásů v USA 80%, přitom nejvyšší 95,3% byl ve státě Arizona a nejnižší 63,2% ve státě Mississippi. Přitom je možno říci, že postupně se stupeň používání bezpečnostních pásů v USA zvyšuje, neboť v r. 1994 byl 58% a v r. 1999 67%.

V r. 2004 bylo z 29 510 usmrcených osob v osobních vozidlech (u nichž bylo použití či nepoužití bezpečnostních pásů známo) 16 364, tj. 55% nepřipoutáno. Podle věkových skupin jich byl nejvyšší podíl - 438, tj. 68% z příslušné věkové skupiny 13 - 15 let, dále 2 206, tj. 66% ve skupině 21 - 24 let, pak 157, tj. 50 % ve skupině 4 - 7 let a také 136, tj. 35% ve skupině do 4 let. Z usmrcených řidičů bylo nepřipoutáno celkem 54%, z usmrcených cestujících 59%.

Výzkum ukázal, že použití bezpečnostních pásů snižuje nebezpečí smrtelného zranění na předním sedadle osobního automobilu o 45% a těžkého zranění o 50%. U lehkého dodávkového automobilu snižuje nebezpečí smrtelného zranění o 60% a těžkého zranění o 65%. Největším nebezpečím je vyhození z vozidla po srážce. V r. 2004 bylo usmrceno 74% osob, které byly vyhozeny po srážce z vozidla. Použití bezpečnostních pásů toto nebezpečí snižuje na minimum.

Bylo odhadnuto, že v r. 2004 zachránilo použití bezpečnostních pásů v USA 15 434 životů u cestujících nad 4 roky. Kdyby však byli všichni cestující připoutáni, mohlo být zachráněno dalších 5 839 životů. Od r. 1975 zachránilo použití bezpečnostních pásů v USA už celkem 195 382 životů.

Podle výzkumu dále použití dětských sedaček v osobních automobilech snižuje nebezpečí smrtelného zranění o 71% u dětí do 1 roku a o 54% u dětí ve věku 1 - 4 let. U lehkého dodávkového automobilu je to o 58%, respektive o 59 %.

Podle odhadu bylo v r. 2004 zachráněno použitím dětských sedaček 451 životů u dětí do 4 let. Při jejich 100% používání však mohlo být zachráněno dalších 114 životů. Od r. 1975 zachránilo použití dětských sedaček v USA už celkem 7 472 životů.

Výzkumy dále ukazují, že použití airbagu snižuje nebezpečí smrtelného zranění o 14% v případě nepoužití bezpečnostních pásů a o 11% v případě použití bezpečnostních pásů současně s airbagem. Airbagy by však měly být chápány pouze jako doplňkové bezpečnostní zařízení, bezpečnostní pásy by měly být používány vždy. V r. 2004 zachránilo použití airbagů v USA 2 647 životů. Od r. 1975 zachránilo použití airbagů v USA už celkem 16 905 životů.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře, musíte být přihlášeni.

Přihlášení


Klíčová slova: nehodovost, bezpečnost provozu, pás bezpečnostní, sedačka dětská, airbag
Popis: Vývoj bezpečnosti vlivem používání bezpečnostních pásů a dětských sedaček v USA.