Zkušenosti z USA

Uložit jako PDF

Tento článek si můžete
uložit ve formátu PDF.


Situace v používání bezpečnostních pásů v USA je specifická tím, že jednotlivé státy praktikují vlastní, často značně odlišné zákonodárství. Prvním státem, který zavedl povinné používání bezpečnostních pásů, byl stát New York v roce 1984. Ačkoliv poté zavedly tuto povinnost postupně i všechny ostatní státy, jejich příslušné zákony ohledně používání bezpečnostních pásů se liší podle typu a stáří vozidla, polohy sedadla cestujícího apod. Přitom jen v menšině států existuje tzv. primární vynucení, které umožňuje zastavení vozidla a udělení pokuty pouze za jízdu bez použití bezpečnostních pásů, kdežto ve většině států to zákon umožňuje pouze v kombinaci s jiným dopravním přestupkem. Tomu také odpovídá velmi rozdílný stupeň používání bezpečnostních pásů v jednotlivých státech USA. V r. 2004 byl průměrný stupeň používání bezpečnostních pásů v USA 80%, přitom nejvyšší 95,3% byl ve státě Arizona a nejnižší 63,2% ve státě Mississippi. Přitom je možno říci, že postupně se stupeň používání bezpečnostních pásů v USA zvyšuje, neboť v r. 1994 byl 58% a v r. 1999 67%.

Analýzou používání bezpečnostních pásů v USA se zabývá NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration).

Situace v používání bezpečnostních pásů v USA je specifická tím, že jednotlivé státy praktikují vlastní, často značně odlišné zákonodárství. Prvním státem, který zavedl povinné používání bezpečnostních pásů, byl stát New York v roce 1984. Ačkoliv poté zavedly tuto povinnost postupně i všechny ostatní státy, jejich příslušné zákony ohledně používání bezpečnostních pásů se liší podle typu a stáří vozidla, polohy sedadla cestujícího apod. Přitom jen v menšině států existuje tzv. primární vynucení, které umožňuje zastavení vozidla a udělení pokuty pouze za jízdu bez použití bezpečnostních pásů, kdežto ve většině států to zákon umožňuje pouze v kombinaci s jiným dopravním přestupkem. Tomu také odpovídá velmi rozdílný stupeň používání bezpečnostních pásů v jednotlivých státech USA. V r. 2004 byl průměrný stupeň používání bezpečnostních pásů v USA 80%, přitom nejvyšší 95,3% byl ve státě Arizona a nejnižší 63,2% ve státě Mississippi. Přitom je možno říci, že postupně se stupeň používání bezpečnostních pásů v USA zvyšuje, neboť v r. 1994 byl 58% a v r. 1999 67%.

V r. 2004 bylo z 29 510 usmrcených osob v osobních vozidlech (u nichž bylo použití či nepoužití bezpečnostních pásů známo) 16 364, tj. 55% nepřipoutáno. Podle věkových skupin jich byl nejvyšší podíl - 438, tj. 68% z příslušné věkové skupiny 13 - 15 let, dále 2 206, tj. 66% ve skupině 21 - 24 let, pak 157, tj. 50 % ve skupině 4 - 7 let a také 136, tj. 35% ve skupině do 4 let. Z usmrcených řidičů bylo nepřipoutáno celkem 54%, z usmrcených cestujících 59%.

Výzkum ukázal, že použití bezpečnostních pásů snižuje nebezpečí smrtelného zranění na předním sedadle osobního automobilu o 45% a těžkého zranění o 50%. U lehkého dodávkového automobilu snižuje nebezpečí smrtelného zranění o 60% a těžkého zranění o 65%. Největším nebezpečím je vyhození z vozidla po srážce. V r. 2004 bylo usmrceno 74% osob, které byly vyhozeny po srážce z vozidla. Použití bezpečnostních pásů toto nebezpečí snižuje na minimum.

Bylo odhadnuto, že v r. 2004 zachránilo použití bezpečnostních pásů v USA 15 434 životů u cestujících nad 4 roky. Kdyby však byli všichni cestující připoutáni, mohlo být zachráněno dalších 5 839 životů. Od r. 1975 zachránilo použití bezpečnostních pásů v USA už celkem 195 382 životů.

Podle výzkumu dále použití dětských sedaček v osobních automobilech snižuje nebezpečí smrtelného zranění o 71% u dětí do 1 roku a o 54% u dětí ve věku 1 - 4 let. U lehkého dodávkového automobilu je to o 58%, respektive o 59 %.

Podle odhadu bylo v r. 2004 zachráněno použitím dětských sedaček 451 životů u dětí do 4 let. Při jejich 100% používání však mohlo být zachráněno dalších 114 životů. Od r. 1975 zachránilo použití dětských sedaček v USA už celkem 7 472 životů.

Výzkumy dále ukazují, že použití airbagu snižuje nebezpečí smrtelného zranění o 14% v případě nepoužití bezpečnostních pásů a o 11% v případě použití bezpečnostních pásů současně s airbagem. Airbagy by však měly být chápány pouze jako doplňkové bezpečnostní zařízení, bezpečnostní pásy by měly být používány vždy. V r. 2004 zachránilo použití airbagů v USA 2 647 životů. Od r. 1975 zachránilo použití airbagů v USA už celkem 16 905 životů.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i.

Logo Centrum Dopravního Výzkumu, v.v.i. Centrum dopravního výzkumu v.v.i.


Komentáře

Abyste mohli přidávat komentáře k tomuto článku, musíte být přihlášeni.

Přihlášení Registrace


Klíčová slova: nehodovost, bezpečnost provozu, pás bezpečnostní, sedačka dětská, airbag
Popis: Vývoj bezpečnosti vlivem používání bezpečnostních pásů a dětských sedaček v USA.