Další informace

Měření spokojenosti zaměstnanců pomocí metody IMPOSAT

Rychlost

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) - délky silnic a výkony

Sledování nepřímých ukazatelů bezpečnosti v rámci české Observatoře

Bezpečnostní pásy, dětské autosedačky

Zdroje dat - Nové technologie v dopravě

Černá skříňka ve vozidlech

Informační a komunikační technologie (ICT)

Zdroje dat - Bezpečnostní rizika dopravy - environmentální a zdravotní aspekty

Odkazy - Bezpečnostní rizika dopravy - environmentální a zdravotní aspekty