Kategorie článků Dopravní nehody a ztráty
Kategorie:

Dopravní nehody a ztráty

Ztráty z dopravních nehod jsou jedním ze základních ukazatelů pro posuzování ekonomické efektivnosti dopravních staveb pozemních komunikaci. Finanční vyjádření poskytuje přehled, kolik dopravní nehody stát a společnost stojí. V této kapitole jsou však uvedeny nejen výpočty celospolečenských nákladů, ale také informace o dopravních nehodách, hloubkové analýze dopravních nehod a návaznosti nehod na opatření prováděná v souladu s Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (NSBSP).

 


Komentář BESIP k bilanci nehodovosti za rok 2021

Nad každou statistikou obětí dopravních nehod bychom si měli připomínat, že jde o zbytečně zmařené lidské životy. Každé číslo představuje ztrátu někoho blízkého a dramatický zásah do života rodin obětí. Celoživotní břemeno si ze smrtelných nehod nesou i jejich viníci.

Případová studie: Komplexní porovnání dvou téměř identických nehod

V České republice je průměrně ročně spácháno přibližně 1 500 sebevražd. Jen malé procento z nich tvoří suicidium, kde je nástrojem vozidlo. Prokázat suicidální úmysl při smrtelné dopravní nehodě je velmi obtížné. Tyto nehody však mají většinou obdobné charakteristické znaky.

Dopravní nehody na přechodech pro chodce – případová studie

Ačkoliv chodci z hlediska bezpečnosti představují nejzranitelnější účastníky silničního provozu, přechod pro chodce často vnímají jako bezpečný prostor na pozemní komunikaci, potlačují s ním spojená rizika a neuvědomují si svou zranitelnost. Správná funkčnost přechodů je založena na včasném předání informací mezi účastníky silničního provozu. Překážky v rozhledu v blízkosti přechodů však zamezují včasnému předání informací, a tím zvyšují riziko dopravních nehod. Cílem článku bylo na vybraných případových studiích poukázat na nedostatky přechodů pro chodce, zejména na místech, kde je negativně ovlivněn rozhled.