Kategorie článků Dopravní nehody a ztráty
Kategorie:

Dopravní nehody a ztráty

Ztráty z dopravních nehod jsou jedním ze základních ukazatelů pro posuzování ekonomické efektivnosti dopravních staveb pozemních komunikaci. Finanční vyjádření poskytuje přehled, kolik dopravní nehody stát a společnost stojí. V této kapitole jsou však uvedeny nejen výpočty celospolečenských nákladů, ale také informace o dopravních nehodách, hloubkové analýze dopravních nehod a návaznosti nehod na opatření prováděná v souladu s Národní strategii bezpečnosti silničního provozu 2011-2020 (NSBSP).

 


A detailed spatiotemporal analysis of traffic crash hotspots

Řada databází dopravních nehod v současnosti obsahuje přesné pozice a data těchto událostí. Tato funkce umožňuje podrobnou časoprostorovou analýzu vzorců dopravních nehod. A number of traffic crash databases at present contain the precise positions and dates of these events. This feature allows for detailed spatiotemporal analysis of traffic crash patterns.  

Zkvalitnění ponehodové péče: systém rendez-vous

Oproti předpokladům, stanoveným Národní strategií bezpečnosti silničního provozu, bylo v uplynulých 7 letech na pozemních komunikacích usmrceno o pětinu více osob! Jaké jsou další možnosti snížení následků dapravních nehod. Uvedené aktivity vedou ke zrychlování poskytnutní zdravotní péče a tím ke zvýšení pravděpodobnosti záchrany lidských životů.